Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2007

Haschrökning bland unga ökar biologisk risk för tyngre drogmissbruk

Ungdomar som röker hasch eller marijuana riskerar att få en ökad neurobiologisk känslighet för heroin och liknande tyngre droger. Det visar en doktorsavhandling som inom kort läggs fram vid Karolinska Institutet. Studien stödjer tidigare epidemiologisk och sociologisk forskning som legat till grund för den så kallade trappstegsteorin.

Cannabis är den mest nyttjade illegala drogen i vårt samhälle. Särskilt utbrett är användande av hasch och marijuana bland unga människor, däribland även gravida kvinnor. Ändå vet vi fortfarande väldigt lite om konsekvenserna av cannabisexponering av den omogna hjärnan.

Flera epidemiologiska studier stödjer den så kallade trappstegsteorin; att cannabisrökning i unga år är en inkörsport till annat drogmissbruk senare i livet. Men det har varit oklart om cannabisexponeringen i sig ökar risken för annat drogmissbruk eller om gemensamma bakomliggande sociala eller genetiska riskfaktorer gör att cannabismissbrukare lättare faller in i annat drogmissbruk.


– Vi ville experimentellt testa trappstegsteorin i frånvaro av sociala och moraliska faktorer. Alla beroendeframkallande droger påverkar hjärnans belöningssystem och frågan var därför om cannabisexponeringen orsakar molekylära och neurokemiska förändringar som leder till en ökad belöningseffekt av andra narkotiska preparat, säger forskaren Maria Ellgren vid Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Studien utfördes på råttor i en ålder motsvarande tonåren hos människor. Försöksdjuren fick antingen cannabis eller koksalt med jämna mellanrum under hela “tonårsperioden”. När råttorna nått vuxen ålder visade det sig att de djur som tidigare fått cannabis hade förändringar i hjärnområden som är starkt kopplade till känslor av belöning och välmående. De hade även ett högre heroinintag när de fick fri tillgång till drogen i experiment där de själva kunde bestämma intaget. Förändringarna märkes däremot inte i kontrollgruppen av koksaltbehandlade råttor.

– Vi gjorde också liknande försök i forsterstadiet, med liknande resultat som för de råttor som fick cannabis i tonårsperioden. Däremot hade tidig användning av cannabis ingen synlig inverkan på känslighet för en centralstimulerande drog som amfetamin, vilket också är intressant, säger Maria Ellgren.


Avhandling: “Neurobiological effects of early life cannabis exposure in relation to the gateway hypothesis” av Maria Ellgren vid Institutionen för klinisk nurovetenskap, Karolinska Institutet. Disputation sker fredag den 9 februari.

Kontaktinformation
För frågor kontakta:

Maria Ellgren
Tfn: 08-5177 24 79
Mobil: 070-680 06 28
E-post: Maria.Ellgren@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tfn: 08-524 838 94
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Mer information om djurförsök: www.djurforsok.info

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera