Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2007

Antikropp neutraliserar ett av stafylokockernas vapen

Stafylokocker utsöndrar enzymer som gör det lättare för infektionen att sprida sig. En särskild sorts antikroppar kan oskadliggöra ett av dessa enzym. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Stafylokocker kan orsaka en allvarlig infektion som i vissa fall kan leda till döden. Om infektionen når blodet blir den immunologiska reaktionen massiv och yttrar sig bland annat med feber och lågt blodtryck. För att kunna sprida sig snabbare i vävnaden utsöndrar stafylokockerna ett stort antal enzymer och proteiner.
– Vi har identifierat ett specifikt antikroppssvar mot ett av stafylokockernas enzym. Det är ett fynd som för våra studier ytterligare ett steg framåt när det gäller att kartlägga mekanismerna för hur stafylokockerna orsakar sjukdom och i förlängningen hitta nya behandlingar, säger specialistläkaren Ann-Marie Calander.

Antikroppssvaret har visats i möss som infekterats med stafylokocker. Studier i provrör har visat att dessa vita blodkroppar bildat antikroppar riktade mot ett enzym som kallas V8-proteas.

Om inflammationen sprider sig till lederna kan stafylokocker också orsaka septisk artrit, en ledinflammation med ett snabbt och destruktivt förlopp. I studien jämfördes stafylokocker som utsöndrade mycket av enzymerna med en genförändrad bakteriestam som saknade enzymerna, men de båda bakteriestammarna orsakade lika mycket ledinflammation hos mössen.
– Det kan förklaras av att bakterier som saknar proeasuttryck i gengäld uttrycker desto mer vidhäftningsmolekyler på sin yta. De har alltså en bättre förmåga att stanna kvar i den infekterade värden. Det kan också tänkas att värden lyckas neutralisera enzymerna på annat sätt till exempel via det antikroppssvar vi upptäckt, säger Ann-Marie Calander.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning
Avhandlingens titel: Proteases in Straphylococcal Arthritis

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ann-Marie Calander, leg. läkare, telefon: 031-342 41 73, e-post: ann-marie.calander@rheuma.gu.se

Handledare:
Professor Andrej Tarkowski, telefon: 031-342 40 56, e-post: andrej.tarkowski@rheuma.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera