Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2007

Lundaforskning om skydd mot nervgasskador

Nervgasattacker, skallskador, stroke och epilepsi ger både akuta effekter och skadeverkningar som kan pågå i flera dagar och få långvariga följder. Därför arbetar en grupp lundaforskare med ett läkemedel som ska skydda nervcellerna mot skada och död. Forskargruppen har nu fått ett anslag av en enhet inom amerikanska försvaret.

The Defense Threat Reduction Agency, DTRA, är en enhet som bl a har som mål att förbättra försvaret gentemot kemisk och biologisk krigföring. DTRA satsar nu nära 120 000 dollar på lundaforskarnas arbete med substansen cyclosporin, som man hoppas ska kunna minska nervgasskador hos soldater och civila.
– Om en amerikansk stad utsätts för en nervgasattack kan de skadade få sina akuta besvär lindrade på sjukhus. Men skadorna på hjärnan fortsätter i flera dagar. Förhoppningen är att vårt läkemedel ska kunna skydda nervcellerna och bromsa skadornas fortgång, säger forskningsledaren docent Eskil Elmér. Han och hans medarbetare har satt upp ett företag i USA för att kunna utveckla medlet med stöd av amerikanska försvarskontrakt.
En nervgasattack leder till ett långvarigt epileptiskt anfall. Både sådana anfall, stroke och skallskador påverkar cellernas “kraftverk”, de energiproducerande mitokondrierna, så att dessa tar upp alldeles för mycket kalcium. Detta skadar mitokondrierna så att de slutar producera energi, vilket på sikt leder till hela cellens död.
– Vårt läkemedel stärker mitokondriernas membran så att de kan ta upp mer kalcium utan att skadas. På så sätt minskar risken för nervcellsdöd, förklarar Eskil Elmér.
Han och hans forskargrupp tog patent på ämnet redan 1995. Men arbetet har gått segt, liksom det gjort inom hela forskningsfältet neuroprotektion (nervcellsskydd). Nu är dock kliniska försök på patienter i gång och läkemedlet kan, om det fungerar, få stor nytta.
– Idag har vi inget att ge för att bromsa förstörelsen av nervceller hos patienter med skallskador, stroke och epilepsi. För strokepatienter vore det perfekt att kunna ge dem både snabb propplösande behandling och nervcellsskyddande läkemedel som förhindrar de mer smygande hjärnskadorna, menar Eskil Elmér.
Mer information Eskil Elmér. tel 046-222 0605, 0733-91 96 01 eller eskil.elmer@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera