Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2007

Både ris och ros från anställda på Ortviken

De anställda var tveksamma till förändringen som sådan men de är nöjda med företagets kommunikation av frågan. Det framgår i en rapport från forskare vid Mittuniversitetet. Rapporten visar hur de anställda på Ortvikens pappersbruk uppfattat “Arbetsform 2004” och den fokuserar på hur väl kommunikationen har fungerat mellan ledning och anställda under de förändringar som har skett i organisationen.

Forskargruppen Kommunikation i förändringsprocesser har sammanställt en rapport som visar vad de anställda på Ortvikens pappersbruk anser om förändringarna i skift- och arbetsformer. En viktig del i rapporten är hur de anställda anser att kommunikationen har fungerat under förändringsperioden.

Arbetsform 2004 handlade om en ny skiftform och en ny arbetsform på Ortvikens pappersbruk. Även om det till en början fanns anställda som var skeptiska till förändringarna visar rapporten att många idag tycker att arbetsformen fungerar bra. De flesta av de intervjuade finner att kommunikationen varit bra, även om det inte tyckte om förändringen som sådan.

– Jag blev förvånad över att medarbetarna var så nöjda med kommunikationen under själva förändringen. Vanligtvis brukar det vara mycket klagomål på för lite information, men så var det inte här, säger projektledare Catrin Johansson.

Rapporten är en del av forskningsprojektet med forskare från Lunds universitet, Stockholms universitet, Mittuniversitetet och Nordisk Kommunikation AB. Forskargruppen ska i två år undersöka kommunikationen i tre stora företag: E.ON, SCA och AstraZeneca. Forskarna arbetar nu vidare med den vetenskapliga analysen och med förändringarna på E.ON och AstraZeneca.

– I projektet har vi som ambition att relativt snabbt ge företagen feedback på undersökningen vi genomfört. Därefter jobbar vi vidare med de vetenskapliga frågeställningarna och gör en fördjupad analys som tar längre tid, säger Catrin Johansson.

Kontaktinformation
Catrin Johansson, telefon 060-14 88 04 eller 070-554 2669. E-post Catrin.Johansson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera