Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2007

“Problemen i interetniska relationer har flera bottnar än etnicitet”

Vad innebär det att ha Nyamko Sabuni som integrations- och jämställdhetsminister i den nuvarande regeringen och Ibrahim Baylan som skolminister i den föregående? Det är frågor som Osman Aytar ställer i sin avhandling vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, som lades fram fredagen den 2 februari 2007.

– Vi kan ha olika uppfattningar om Sabunis och Baylans utnämningar och vad de står för, men det händer i ett Sverige där etnisk diskriminering och segregering fortfarande är viktiga samhälleliga problem, säger Osman Aytar som har undersökt interetniska relationer mellan organisationsaktiva personer med olika etniska bakgrunder i Sverige.

I sin avhandling presenterar Aytar resultat från tre olika fallstudier om relationer mellan etniska riksorganisationer sedan 1972, relationer mellan staten och etniska- och transetniska riksorganisationer sedan 1975 och relationer mellan personer med olika etniska bakgrunder i Socialdemokratiska arbetarpartiet och Folkpartiet liberalerna under de senaste åren.

– Möjligheter och hinder i interetniska relationer behöver inte i första hand handla om de etniska skillnaderna, utan de kan variera även beroende av tidsperiod man kom till Sverige, motiv för migration (som arbetskraftsinvandrare, som flykting på grund av politiska, etniska, kulturella, religiösa aspekter eller som familjemedlem), ålder vid invandring, kön, vistelsetid i Sverige, organisatoriska traditioner och socialt kapital i hemlandet respektive i Sverige, kulturella och sociala distans, från majoritetssamhället, att vara “på rätt plats i rätt tid”, individers intresse och engagemang, personliga nätverk, säger Aytar.

Enligt Aytar är det sådana skilda aspekter (även om de väger olika) som kan bädda för möjligheter för vissa människor och utgöra hinder för en del andra i interetniska miljöer.

– Det är därför vi kan se personer med liknande social bakgrund från en och samma etniska grupp såväl i toppositioner som i de underordnande och diskriminerade skikten i samhället, säger Aytar.

Avhandlingens titel: Mångfaldens organisering: Om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige.

Kontaktinformation
Mer information:
Osman Aytar, tfn 08-16 31 83, 070-471 05 09, e-post: osman.aytar@sociology.su.se

För bilder kontakta:
Maria Erlandsson, presschef, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera