Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2007

“Politisk aktivism är en del av vår tids entreprenörskap”

Entreprenörskap handlar inte bara om näringslivets aktörer. Också frivilligorganisationer byggs upp och drivs genom entreprenöriella processer. Det menar Malin Gawell i en ny avhandling vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

– Det är inte bara näringslivet som engagerar sig i, företar sig och organiserar ny verksamhet. Men den ekonomiska kontext som entreprenörskapsteorierna bygger på har i regel näringslivet som utgångspunkt, säger Malin Gawell, som i sin avhandling problematiserar den etablerade entreprenörskapsteorin.

I sin avhandling låter hon entreprenörskapsteorin utmanas av teorier om frivilligorganisationer i kontexten sociala rörelser och det civila samhället. Avhandlingen baseras på en studie av skapandet av organisationen Attac i Sverige och är genomförd åren 2001-2006. Studien visar på att den entreprenöriella processen – där människor tillsammans skapar en ny organisation – i allra högsta grad påverkas av, eller till och med är en del av, den historiska och omgivande miljön.

– Missnöje med den rådande situationen och etablerade organisationers sätt att verka ger kraft och övertygelse att driva igenom ett nytt sätt att arbeta på, med metoder som kan vara både svåra att förstå sig på och att försvara. Men den intensiva gruppdynamiska processen medför att sammanhängande förnufts- och meningsskapande tankebanor skapas och därmed att argument formuleras, säger hon.

Avhandlingen innehåller tre olika nyanseringar av entreprenörskap; som organisationsskapande inom det civila samhället, som en gruppdynamisk process inom sociala rörelser samt en tolkning av aktivistiskt entreprenörskap som en process där normer attackeras och nya berättelser artikuleras. Berättelser som den nya organisationen försvarar och för vidare.

Avhandlingens titel: Activist Entrepreneurship. Attac’ing Norms and Articulating Disclosive Stories.

Fakta om Attac:
Attac är en organisation som arbetar för global rättvisa. Den första Attac-organisationen skapades i Frankrike 1998 och har sen dess spritt sig till många andra länder. 2001 skapades den Svenska Attac-organisationen. Namnet kommer från franskan och står för Association pour la taxation des transactions pour l’aide aux citoyens (fritt översatt: Föreningen för beskattning av kapitaltransaktioner för medborgarnas bästa). Attac är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation som arbetar aktivt för icke-våld. (www.attac.se)

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Malin Gawell nås på Malin.Gawell@fek.su.se eller tfn 073-650 74 46 (070119-070204 endast mail)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera