Tema

På jakt efter entreprenörer!

Under sin doktorandtid var Karin Berglund, Mälardalens högskola, knuten till projektet Mångfald i Företagsamhet (MiF) i Katrineholm, Flen och Vingåker. Målet? Att bekämpa all sorts ojämlikhet och diskriminering i relation till arbetsmarknaden. Nu är hon på jakt efter entreprenörer.

I projektet MiF framhölls tre utvecklingsområden som strategiska för att omvandla ett traditionellt industrisamhälle till en entreprenöriell region: att uppmärksamma företagarandan i underrepresenterade grupper; att stimulera ungdomars företagsamhet; samt att uppmärksamma kulturlivets betydelse för företagsamhet och mångfald. Resultatet? Sörmland på en andra plats bland landets län när det gäller den procentuella ökningen av nyföretagande – 20,9%!

Efter disputationen den 9 februari väntar arbete med ett nytt forskningsprojekt, ”Arenor för entreprenörskap”. Karins avhandling handlade om att bredda entreprenörsbegreppet; det nya projektet handlar om vilka arenor som kan användas för detta ändamål.

Karin Berglund disputerar med sin avhandling ”Jakten på Entreprenörer: Om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen” fredagen den 9 februari klockan 13.15 i sal Paros, Västerås, Mälardalens högskola.

Kontaktinformation
Karin Berglund
021-101687
karin.berglund@mdh.se

På jakt efter entreprenörer!

 lästid ~ 1 min