Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2007

Rön av Umeåforskare:Genvariant ökar njurskaderisken vid diabetes

En grupp forskare i Umeå och Helsingfors påvisar i tidskriften Diabetes för första gången ett samband mellan en genvariant som påverkar fria syreradikaler och risken för njurkomplikationer på grund av typ 1-diabetes.

Typ 1-diabetes, även kallad ungdomsdiabetes, är en kronisk sjukdom som kan leda till allvarliga följdsjukdomar, t.ex. njurskador och hjärt-kärlkomplikationer. Denna diabetesform innebär att kroppen har ett överskott av socker som inte kan tas om hand på grund av brist på insulin. När sockret bryts ner bildas fria syreradikaler som kan leda till skador på arvsmassan, DNA, och andra viktiga delar av cellerna. Detta har ansetts kunna vara en bidragande orsak till komplikationer hos diabetiker. En annan källa till fria syreradikaler är rökning, vilket också är en riskfaktor för diabeteskomplikationer.

Som skydd mot de fria syreradikalerna finns enzymer i cellerna, bl.a. mangan superoxid dismutas (MnSOD). Tidigare studier har visat att det finns en variation i genen för MnSOD som är mindre effektiv i nedbrytningen av fria radikaler. Den aktuella studien visar att personer med denna genetiska variation i MnSOD-genen löper ökad risk för att drabbas av diabetisk njurskada. Det innebär att risken för njurkomplikation vid diabetes kan påverkas av syreradikaler och de enzymer som hjälper oss ta hand om dessa.

Dessutom visade sig rökning fördubbla risken för njurkomplikationer hos diabetikerna, vilket också till viss del kan bero på att rökning ökar förekomsten av fria syreradikaler. Studien omfattar typ 1-diabetiker i Sverige och Finland (totalt 555 med diabetes men utan njurkomplikationer efter mer än 20 år, samt 955 med njurkomplikationer).

Gruppen består av nio forskare varav fyra finns vid Umeå universitet: Anna Möllsten, försteförfattare, och Gisela Dahlqvist vid Inst. för klinisk vetenskap, Stefan Marklund vid Inst. för medicinsk biovetenskap, och Maria Svensson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin.

Referens: A Möllsten, S Marklund, M Wessman, M Svensson, C Forsblom, M Parkkonen, K Brismar, PH Groop, G Dahlquist: “A Functional Polymorphism in the Manganese Superoxide Dismutase Gene and Diabetic Nephropathy”; Diabetes 2007;56:265-269

Ytterligare upplysningar: Anna Möllsten, Inst. för klinisk vetenskap, pediatrik, tel. 090-785 22 86,
e-post: Anna.Mollsten@pediatri.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera