Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2007

Umeå blir centrum för molekylärmedicinsk infektionsforskning

Vetenskapsrådet har anslagit 77,5 miljoner kr på fem år till Umeå universitet för att bygga upp landets enda laboratorium i molekylär infektionsmedicin. Upp till tio nya forskargrupper på området kan bli resultatet.

Syftet med detta strategiska stöd från Vetenskapsrådet (VR) är att stärka svensk forskning och öka dynamiken på området molekylärmedicin, bl.a. genom att främja unga forskares karriärmöjligheter. På sikt är målet att Umeålaboratoriet ska bli en svensk nod till det europeiska molekylärbiologiska laboratoriet EMBL. VR har avsatt totalt 77,5 miljoner kr 2007-2010. Umeå universitet bidrar med ca 90 miljoner kr.

“Laboratorium i molekylär medicin” blir därmed den svenska delen av ett nordiskt-europeiskt centrum för ämnesövergripande forskning kring hur mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter orsakar sjukdom. Det blir en plattform dit unga forskare ska rekryteras utifrån vetenskaplig excellens och få resurser att bilda nya grupper som nydanar och stärker forskningsområdet.

– Vi är väldigt glada att VR har valt Umeå före andra lärosäten med medicinsk fakultet. Det styrker vår tes att vi bedriver forskning i världsklass, i det här fallet inom infektionsmedicin, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

VR skriver i sitt pressmeddelande att “efter en första vetenskaplig granskning av en internationell expertgrupp kvarstod ansökningarna från Lund och Umeå som de två absolut främsta. Efter en kompletterande hearing var det till slut Umeå universitets engagemang och långsiktighet i satsningen samt universitetets närmare koppling till EMBL som fällde avgörandet”.

Den internationella expertgrupp som bedömde ansökningarna skrev i sitt utlåtande bl.a. detta om Umeås: ” This application comes from one of the very best place to study bacterial pathogenesis in Europe. In summary, this is an outstanding proposal.” (Denna ansökan komemr från en av de bästa platserna i Europa för att studera bakteriers sjukdomsframkallande egenskaper. Sammanfattningsvis är det ett enastående förslag.)

Bakom ansökan står Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, en gruppering av nationellt och internationellt framstående Umeåforskare på infektionsområdet. Huvudsökande är professor Bernt Eric Uhlin, Inst. för molekylärbiologi, och medsökande är professorerna Anders Sjöstedt, klinisk bakteriologi; Hans Wolf-Watz, molekylärbiologi; Sven Bergström, molekylärbiologi; och Thomas Borén, medicinsk kemi. Deras forskargrupper har bl.a. varit framgångsrika i utveckling av vacciner.

– Jag känner mig oerhört hedrad av det här erkännandet av den molekylärbiologiska forskningen i Umeå, kommenterar Bernt Eric Uhlin som själv forskar om bakteriers samspel med värdceller.

I UCMR finns ett stort antal forskare från ett brett urval av medicinska och naturvetenskapliga ämnen: mikrobiologi, molekylärbiologi, immunologi, cellbiologi, strukturbiologi, medicinsk kemi, biokemi, organisk kemi, kemometri och fysik. Forskningen fokuserar på de molekylära mekanismer som gör mikroorganismer (bakterier, virus, parasiter) sjukdomsframkallande. Resultaten kan tillämpas för att skapa nya vaccin och läkemedel.

Anslaget i hård konkurrens med alla universitet i landet bekräftar ytterligare den molekylärbiologiska forskningens starka ställning vid Umeå universitet. Hösten 2006 identifierade universitet tolv starka forskningsområden och två av dem berör det nya laboratoriet för molekylär medicin:
* Infektionssjukdomar (mikrobiell patogenes)
* Kemisk biologi

Kontaktadresser:

Professor Bernt Eric Uhlin, Inst. för molekylärbiologi
Tel. 090-785 6731, 6733 (lab), e-post Bernt.Eric.Uhlin@molbiol.umu.se
Forskar om: Bakteriers samspel med värdceller, se
http://www.info.umu.se/plussidan/Plusprojektsida.aspx?id=101

Professor Anders Sjöstedt, Inst. för klinisk mikrobiologi
Tel. 090-785 11 20, e-post Anders.Sjostedt@climi.umu.se
Forskar om: Harpest, se
http://www.info.umu.se/plussidan/Plusprojektsida.aspx?id=44

Professor Hans Wolf-Watz, Inst. för molekylärbiologi
Tel. 090-785 25 30, e-post hans.wolf-watz@molbiol.umu.se
Forskar om: Yersiniabakteriens angreppsmetoder, se
http://www.info.umu.se/plussidan/Plusprojektsida.aspx?id=91

Sven Bergström, Inst för molekylärbiologi
Tel. 090-785 6726, 6709 (lab), e-post Sven.Bergstrom@molbiol.umu.se
Forskar om: Borreliabakterien, se
http://www.info.umu.se/plussidan/Plusprojektsida.aspx?id=6

Thomas Borén, Inst. för medicinsk kemi och biofysik
090-786 93 60, e-post Thomas.Boren@medchem.umu.se
Forskar om: Magsårsbakterien Helicobacter pylori, se
http://www.info.umu.se/plussidan/Plusprojektsida.aspx?id=8

Porträtt kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera