Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2007

Träning i hemmet efter stroke minskar bördan för närstående

Det är betydligt billigare för samhället om patienten rehabiliteras i sin hemmiljö efter stroke. Träning i hemmet minskar dessutom anhörigas oro. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Stroke kallas också slaganfall och beror på hjärninfarkt eller blödning i hjärnan. Efter en stroke kan patienten få rörelsehinder, känselstörningar och svårigheter att tänka och tala. Varje år drabbas 30 000 svenskar.
– Många blir bättre genom naturlig läkning under de första månaderna. Därefter är det främst aktivitetsförmågan som kan förbättras med hjälp av lämpligt utformad rehabilitering, säger arbetsterapeut Ann Björkdahl.

Det är ännu inte klarlagt för vilka strokepatienter träning i hemmet lämpar sig bäst.

I studien ingick 58 strokepatienter i arbetsför ålder från Göteborg som lottades till två lika stora grupper. Den ena gruppen patienter fick rehabilitering på klinik hos sjukgymnast och arbetsterapeut. Den andra gruppen fick stöd, information och träning i sitt hem.
– På kliniken finns tillgång till fina träningsmaskiner och simbassäng, men träning i hemmiljö kan ha andra fördelar. Det finns studier som tyder på att det kan vara svårt för patienter med hjärnskada att utnyttja det man lärt på klinik i en annan situation i hemmet, säger Ann Björkdahl.

Rehabiliteringen i hemmiljön anpassades efter varje individs behov. Träningen handlade om att utföra enkla vardagliga sysslor.
– Patienterna fick hjälp och stöd så att de kunde känna sig säkra på att klara av det de behöver. Det kunde handla om att fixa sin frukost, planera sin dag, gå och handla i närmaste affär och att ta sig till olika platser i stan, säger Ann Björkdahl.

Även patienternas närstående var delaktiga i studien och fyllde i ett frågeformulär om hur de upplevde situationen. Resultaten visade att rehabilitering i hemmiljön minskade bördan för de anhöriga.
– De närstående följer sällan med till rehabkliniken under dagrehabiliteringstiden, men när arbetsterapeut och sjukgymnast kom till patientens hem fick även de anhöriga möjligheter till information och att ställa frågor. De närstående fick tips om hur de kan vara ett bra stöd och kände att de slapp ta så stort ansvar själva, säger Ann Björkdahl.

Patienterna i båda grupperna fick nio timmars träning per vecka i tre veckor. Avhandlingen visar att träning i hemmiljö kostade mindre än hälften så mycket som träningen på klinik. Träning i hemmet tycktes också hjälpa patienterna att snabbare kunna hantera sin nya livssituation.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering
Avhandlingens titel: Stroke rehabilitation: A randomized controlled study in the home setting; functioning and costs.

Avhandlingen försvaras fredagen den 9 februari, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ann Björkdahl, leg. arbetsterapeut, telefon: 031-342 32 67, 070-844 48 91, e-post: ann.bjorkdahl@rehab.gu.se

Handledare:
Professor Katarina Stibrant Sunnerhagen, telefon: 031- 342 28 03, e-post: ks.sunnerhagen@neuro.gu.se
Professor emeritus Gunnar Grimby, telefon: 031-342 28 01, e-post: gunnar.grimby@rehab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera