Artikel från Stockholms universitet
29 januari 2007

Stora skillnader mellan omvärldsbevakningssystem

I en omvärld som blir alltmer elektronisk blir företagens omvärldsbevakning både enklare och svårare. Enklare för att informationen finns där, men svårare för att man behöver hjälp att sovra och hitta “rätt” information. Det är här det s k omvärldsbevakningssystemen kommer in. Det finns ett femtontal olika leverantörer i Sverige som erbjuder den tjänsten. En magisteruppsats har studerat sju av dessa system och funnit stora skillnader när det gäller funktionalitet och träffsäkerhet. Rapporten tar dock inte ställning till vilket system som är bäst – vilket system man väljer beror på vilka krav man ställer.

I en magisteruppsats undersöks sju olika s k omvärldsbevakningssystem. Systemen kommer från Aitellu, Affärsdata, Agent25, Findagent, Infopaq, Observer och Retriever. Undersökningen är gjord av Daniel Nyhlén och Thomas Sand – två studenter i data- och systemvetenskap på Campus IT-universitetet i Kista. Uppsatsen försvaras på Institutionen för data- och systemvetenskap, KTH/Stockholms universitet den 30 januari.

Jämförelser mellan bevakningssystem

Nyhlén och Sand gjorde intervjuer med företagsrepresentanter och tester av själva omvärldsbevakningsverktygen. Sökresultat för tre olika nyheter jämfördes. Testerna bestod av både manuella sökningar med omvärldsbevakningsverktygen i arkiven och nyhetsbevakningar.

Analysen visar på att det finns ganska stora skillnader mellan de olika omvärldsbevakningsverktygen. Det finns skillnader både i den tekniska funktionaliteten i verktygen och i träffsäkerheten hos agenterna när det gäller att hitta artiklar. Undersökningen presenterar skillnaderna mellan systemen, och det lämnas öppet för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om de olika verktygen.

Omvärldsbevakningstjänster

Alltmer information publiceras idag elektroniskt på webben. Detta har öppnat för en marknad av verktyg som använder sig av så kallade intelligenta agenter som söker av källor på Internet och levererar sökresultaten direkt till användarens dator. Idag finns det över 15 företag i Sverige med olika omvärldsbevakningssystem eller Business Intelligence-system.

Omvärldsbevakningssystemen kan beskriva som nyhetssökmotorer som till skillnad från de globala sökmotorerna är specialiserade på nyheter, avsökningen kan ske med mycket hög frekvens, ibland med upp till var femte minut.

Systemen bevakar digital information i dagstidningar, radio och TV, pressreleaser från företag och myndigheter, fackpress och populärvetenskaplig information i Sverige. Många system bevakar också information i andra länder och på andra språk. Det kan handla om upp till flera tusen olika källor, även kanske just denna pressrelease som precis har släppts. När en insamling är gjord, sparas länkarna till nyheterna och indexeras. Därefter är länkarna sökbara i ett arkiv, som kan sträcka sig flera år tillbaka i tiden.

En användare av omvärldsbevakningssystem kan sätta upp s k nyhetsagenter som bevakar vissa söktermer, och när dessa dyker upp i en nyhet får användaren information via ett SMS eller e-postmeddelande.

De här verktygen kan vara kraftfulla instrument för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i omvärlden – i den egna verksamheten, hos konkurrenter, kunder och den egna branschen. Man har också möjlighet att följa trender i samhället m m.

Tid och plats
tisdagen den 30 januari 2007 Kl 13-15
Sal 502, Forum, DSV, Kista.
http://www.dsv.su.se/om_dsv/hittahit.html

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Daniel Nyhlén, e-post danie-ny@fc.dsv.su.se,
Thomas Sand, e-post sand.thomas@gmail.com,

Handledare Docent Hercules Dalianis, e-post hercules@dsv.su.se, mobil 070-568 13 59

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera