Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 januari 2007

MDH-avhandling löser problem med försäkringen

Vanligt förekommande problem inom tillämpad matematik kan snart vara ett minne blott. Nya metoder för problemlösning inom försäkring och finansiering presenteras i ny avhandling av Fredrik Stenberg, Mälardalens högskola.

När vi skaffar oss en ny försäkring väljer vi själva hur vi vill betala denna, antingen i klumpsumma eller på avbetalning. Detsamma gäller för hur vi får ut pengar från försäkringen. Ersättningen kan både ges i en klumpsumma och i flera mindre summor. Det kassaflöde som uppstår parterna emellan är slumpmässigt. Varken jag som försäkringstagare eller försäkringsbolaget kan säga hur det sammanlagda kassaflödet kommer att se ut om tio år.

Tidigare har forskare endast beräknat det förväntade kassaflödet mellan parterna. I en ny avhandling av Fredrik Stenberg, Mälardalens högskola, utvecklas en metod för beräkning av även andra egenskaper för kassaflödet. Stenberg tar till exempel i beaktande den eventuella förändringen av försäkringstagarens hälsotillstånd, en fråga av stor vikt för försäkringsområdet.

Modellen som används i avhandlingen är inte bara applicerbar på försäkringsområdet. Fredrik Stenberg planerar bland annat att i framtiden använda samma grundläggande modell för att beräkna risken hos statsgarantier som ges ut till företag.

Fredrik Stenberg forskar även kring värdesättning av optioner i sin avhandling “Semi-Markov Models for Insurance and Option Rewards”, med vilken han disputerar med den 26 januari klockan 13.15 i sal Gamma, Mälardalens högskola i Västerås.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Fredrik Stenberg, institutionen för matematik och fysik
Telefon: 021-101660
E-post: fredrik.stenberg@mdh.se eller fredsten@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera