Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2007

Små skolbarn stödjer varandras språkinlärning

Med genomtänkta aktiviteter i små heterogena samarbetsgrupper kan barn i tidiga skolår stödja och dra nytta av varandras språkfärdigheter. Det visar Barbro Hagberg-Persson i sin avhandling i nordiska språk. Disputationen ägde rum vid Uppsala universitet den 19 januari.

Barbro Hagberg-Persson undersöker i sin avhandling språkfärdigheter hos barn mellan 6 och 8 år, både ur ett muntligt och skriftspråkligt perspektiv. Undersökningen är utförd i en skola, där ungefär hälften av eleverna har annat modersmål än svenska. Majoriteten av studiens tvåspråkiga barn har redan tidigt i förskolan inlett sin svenska språkutveckling tillsammans med enspråkiga, svensktalande barn.

Resultatet visar att majoriteten av barnen behärskar svenska språket på en nivå som är adekvat för åldern och den pedagogiska verksamhet de deltar i. Däremot konstaterar Barbro Hagberg-Persson att de tvåspråkiga barnen inte har utvecklat språkfärdigheterna i sina modersmål till samma nivå.

En viktig observation i detta sammanhang är att de tvåspåspråkiga barnen alltid talar svenska under skoldagarna, med undantag för enstaka situationer under rasterna eller i samband med den modersmålsundervisning som ges någon timme i veckan. En slutsats är att studiens tvåspråkiga barn riskerar att förlora kunskaper i sina modersmål om inte samhället i stort bejakar och framhäver vikten av språklig mångfald i vårt land.

– Ytterligare en slutsats är att genomtänkta smågruppsaktiviteter i heterogent sammansatta grupper med väl definierade ansvarsroller gör att barn i de tidigaste skolåren med framgång kan lösa uppgifter där de språkligt stödjer och drar fördel av varandras olika kompetenser, säger Barbro Hagberg-Persson.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Barbro Hagberg-Persson, 018-471 24 21, e-post Barbro.Hagberg@did.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera