Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2007

Många vårdgivare under den sista tiden i livet

I livets slutskede behöver många patienter omfattande vård. Under sina tre sista månader i livet får de i genomsnitt vård från mellan två och tre olika vårdgivare. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien ingår 229 slumpvis utvalda personer som avled i Västra Götaland år 2001. Alla vårdades under sin sista tid i livet inom offentlig sektor.
– Vi blir allt äldre och många lever sina sista år med flera kroniska sjukdomar. Studien ger en bild av hur många har det tiden innan de dör, säger sjuksköterskan Eva Jakobsson.

Alla de kontakter som de som ingick i studien hade med vården under den sista tiden i livet ingår i kartläggningen. Studien baseras på journaler och annan vårddokumentation.

En slutsats i avhandlingen är att patienterna ofta identifieras som döende sent, i nära anslutning till dödsfallet. Först då ändrar vården inriktning från botande, livsförlängande och rehabiliterande vård till palliativ och symptomlindrande vård.
– Jag tror att många skulle behöva få lindrande vård tidigare. Vi måste börja diskutera vad vi egentligen menar med palliativ vård och vid vilken tidpunkt lindrande vård ska inledas, säger Eva Jakobsson.

Sammanställningen visar att de flesta var över 80 år då de avled. Hälften bodde fortfarande i sitt hem när de dog, hälften hade flyttat till särskilda boenden. I genomsnitt nyttjade personerna som ingick i studien 2,67 olika typer av service under de sista tre månaderna i livet. Sannolikheten att utnyttja sjukhusvård under de sista tre månaderna i livet var högre bland dem som bodde kvar i sitt eget hem jämfört med dem som bodde i särskilda boenden.

De som levde i särskilda boenden var i genomsnitt tio år äldre än de som bodde kvar hemma.
– Det finns två tydliga grupper som man måste göra skillnad mellan. De äldre äldre har ofta en annan livssituation och kanske andra behov än de yngre äldre och det måste både kommunernas och landstingens vårdgivare anpassa vården i livets slutskede efter. Båda grupperna behöver god vård, säger Eva Jakobsson.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Avhandlingens titel: End-of-life care in a Swedish county – pattern of demographic and social conditions, clinical problems and health care use

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Eva Jakobsson, leg. sjuksköterska, telefon: 031-20 68 16, 073-402 85 21, e-post: eva.jakobsson@his.se

Handledare:
Docent Joakim Öhlén, telefon: 031- 786 60 75, e-post: joakim.ohlen@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera