Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2007

Bråttom stoppa granbarkborrar i vindfälld skog

Stormen Per som nyligen drabbade delar av Sverige fick stora konsekvenser för skogsbruket. Enligt uppskattningar från Skogsstyrelsen fälldes cirka 12 miljoner kubikmeter, i huvudsak gran, efter den senaste stormen.

Vindfällena ligger spritt och över en stor del av det tidigare stormområdet efter Gudrun. Vissa områden har pekats ut att vara mer drabbade denna gång, till exempel området kring Mariestad. Men också området kring Ljungby, som drabbades hårdast av stormen Gudrun, har relativt omfattande skador.

Efter Gudrun har mängden granbarkborrar och andra insekter ökat kraftigt. Forskare vid SLU räknar med att en stor andel av de nya vindfällena blir angripna under 2007 och att kvaliteten snabbt går förlorad bland annat på grund av randig vedborre.
Granbarkborren kan föröka sig mångfalt i vindfällena och mängden baggar öka ytterligare med risk för fortsatta ståndskogsangrepp. Det är därför viktigt av flera skäl att prioritera upparbetning av vindfällen.

För att minska angreppen av skadeinsekter rekommenderar forskare vid institutionen för ekologi vid SLU att skogsägarna bör upparbeta vindfällen och ta ut virket ur skogen innan svärmningen börjar. Detta skulle då kunna rädda virkesvärdet.

– Genom att ta bort merparten av granvindfällen ur skogen begränsas produktionen av granbarkborrar, säger Åke Lindelöw, fältentomolog vid SLU.

Forskarna rekommenderar också att insatta åtgärder samordnas för att uppnå en påtaglig effekt över stora arealer.

Läs mer om granbarkborrar och andra skadeinsekter i skogen på:

http://www.slu.se/?id=551&puff=107
http://www.entom.slu.se/konferens.htm


För mer information kontakta forskarna vid institutionen för ekologi, SLU

Bo Långström 018-67 23 35, Martin Schröder 018-67 23 32 eller Åke Lindelöw 018-67 23 37

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera