Tema

Ny professur inom hälsoinformatik

Som ett led i satsningen på forskning och utveckling av IT som stöd inom hälsa, medicin och vård har Högskolan i Kalmar inrättat en professur i hälsoinformatik med inriktning läkemedelsvetenskap. Professuren är förenad med tjänst som verksamhetsledare för eHälsoinstitutet vid Högskolan i Kalmar.

Professuren i hälsoinformatik, med tre doktorander, delfinansieras av Apoteket AB och är en del av en långtgående satsning på ökad IT-användning inom vård och
läkemedelsanvändning.

Apotekets professur inom hälsoinformatik tillträddes den 1 januari 2007 av Göran Petersson. Han är docent och läkare inom öron-näs-halssjukdomar och har varit verksam vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset MAS, Malmö samt inom IT-stödd utbildning vid bland annat Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.

– IT utgör en allt större del av vardagen för både medborgare och personal inom vården. Allt fler får information om sin hälsa och recept på Internet. Journaler med läkemedelsuppgifter förväntas dokumenteras och läsas via datorn, säger den nytillträdde professorn Göran Petersson.

eHälsoinstitutet vid Högskolan i Kalmar är en tvärvetenskaplig enhet med forskare från vård, farmaci, datavetenskap och design men också företrädare för vårdens verksamheter. eHälsoinstitutet utvärderar olika IT-stöd i vårdverksamheter speciellt med avseende på individens och organisationens roll i förhållande till tekniken.

– För att IT med sina möjligheter ska komma till sin rätt krävs mer användarvänliga och standardiserade system än vad som vanligtvis förekommer idag, säger Göran Petersson.

Kontaktinformation
Göran Petersson
tel: 0480-497124
mobil: 0709-44 71 24
e-post: goran.petersson@hik.se

Ny professur inom hälsoinformatik

 lästid ~ 1 min