Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2007

Umeåforskare publicerar rön om DNA-byggstenar

Varför varierar mängden DNA-byggstenar regelbundet i olika faser av celldelningen? Svaret är att celler tar skada av för hög koncentration vid fel tidpunkt, konstaterar Umeåforskaren Andrei Chabes i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

Arvsmassan i våra celler (DNA) innehåller fyra olika byggstenar som kallas deoxyribonukleotider (dNTP). De måste finnas där i rätt mängd när DNA ska kopieras eller repareras. Koncentrationen av byggstenar varierar under celldelningen: Den är alltid låg när cellen förbereder sig för DNA-kopiering och hög i syntesfasen, men man vet inte varför variationen finns eller hur viktig den är.

Som flera andra DNA-forskare arbetar Chabes på jästceller, som i det här avseendet har samma egenskaper som celler hos människor och djur. Fördelen med jästceller är att de lättare kan manipuleras, både tekniskt och etiskt sett. Han och hans medarbetare har tidigare visat att en dNTP-koncentrationshöjning hjälper jästceller att överleva DNA-skador. Varför kan då inte cellerna ha hög dNTP-koncentration hela tiden? Den här studien ger svaret på frågan: I konstruerade jäststammar med en konstant hög koncentration blir cellerna sjuka och växer långsamt. Mest påverkad var den fas av delningen där dNTP-koncentrationen normalt ska vara lägst.

Studien visar därmed att det är farligt för cellen med hög dNTP-koncentration i de faser då den normalt inte ska ha det. Cellen får problem med att förbereda sig för nästa omgång av DNA-tillverkning om dNTP-koncentrationen är hög. Det förefaller alltså som om dNTP inte bara fungerar som byggstenarna i DNA utan dessutom reglerar viktiga processer i cellen, t.ex. celldelningen.

Chabes startade det här projektet när han tjänstgjorde som post-doc hos medförfattaren Bruce Stillman, Cold Spring Harbor Laboratory i staten New York, USA, och har sedan fortsatt i Umeå. Hans forskning är en del av ett större projekt, som studerar de här byggstenarnas roll ur flera aspekter.

Ytterligare upplysningar: Forskarassistent Andrei Chabes, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-786 59 37, mobil 073-620 54 46, e-post Andrei.Chabes@medchem.umu.se

Läs mer om Chabes forskning på Plussidan:
http://www.info.umu.se/plussidan/Plusprojektsida.aspx?id=10

Artikeln har titeln “Constitutively high dNTP concentration inhibits cell cycle progression and the DNA damage checkpoint in yeast Saccharomyces cerevisiae” och webbpubliceras denna vecka av tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera