Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2007

Snabbare rening av läkemedel med datorns hjälp

Storskalig kromatografi används inom läkemedels- och kemiteknisk produktion för att separera substanser ur komplexa vätskeblandningar. Robert Arnell har i sin avhandling tagit fram metoder som innebär att kromatografin kan effektiviseras med hjälp av datorer. Arnell försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 19 januari.

Storskalig kromatografi kan till exempel användas då man arbetar med processvätska från en kemisk eller en bioteknologisk process. Vätskan kanske innehåller ett flertal likartade molekyler, varav endast en är intressant. Idag har tekniken förfinats så mycket att den till och med klarar av att separera spegelbildsmolekyler från varandra. I vissa läkemedel kan det till exempel vara endast den ena spegelbildsmolekylen som står för den medicinska effekten.

Även om storskalig kromatografi är en etablerad separationsmetod är tekniken inte helt problemfri. För att optimera processen använder man ofta en så kallad “trial-and-error”-metod, som innebär både dyra och tidskrävande experiment. Under de senaste femton åren har man därför utvecklat datorbaserade metoder.

Användningen av datorsimueleringar har i sin tur medfört att kraven på tillförlitliga indata i form av så kallade adsorptionsisotermsparametrar har ökat. Tidigare metoder för att ta fram sådana parametrar har fungerat dåligt, dessutom har det normalt tagit flera dagar att få fram dem. Robert Arnell har genom sitt arbete förbättrat tekniken och tagit fram nya metoder för att kunna bestämma dessa parametrar med bara några timmars experimentellt arbete.

Arnells metoder medför i förlängningen att avancerad matematik och modern datorkraft kan ersätta de praktiska experiment som används vid “trial-and-error”-metoden. De modellseparationer som gjorts med parametrar framtagna med Arnells metoder stämmer mycket väl överens med motsvarande experimentella separationer.

– Med hjälp av de nya metoderna kan man spara både tid och pengar inom den industriella processutvecklingen, säger Arnell.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Robert Arnell, 018-471 46 82, 073-369 52 54, e-post: robert.arnell@ytbioteknik.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera