Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2007

Låt de indiska filosoferna tala för sig själva

Att förstå och tolka andra kulturers filosofiska traditioner har blivit allt viktigare i en värld där möten mellan kulturer sker i vår närmiljö. Anna-Pya Sjödins avhandling, som försvaras vid Uppsala universitet den 13 januari, är kritisk till det sätt på vilket indiska filosofer har tolkats utgående från en västerländsk vokabulär.


Indiska filosofiska teoribildningar betraktas ofta med skepsis av västerländska filosofer. Som ett resultat av detta har det uppstått ett särskilt sätt att översätta indiska filosofier, som innebär att man använder sig av ord eller termer ur den europeiska och amerikanska filosofiska vokabulären. Anna-Pya Sjödin ställer sig kritisk till tolkningsmetoden, som hon kallar “mimande översättning”.

– För det första är metoden ojämlik, de indiska filosofierna får inte tala för sig själva utan underordnas en annan diskurs. För det andra resulterar en sådan översättning i att vissa delar av den indiska diskursen lämnas obelysta, säger hon.

Sjödin undersöker i sin avhandling hur man skulle kunna gå tillväga för att på ett bättre sätt förstå främmande filosofiska teorier. Hon tar bland annat upp hur man i västvärlden behandlar de olika traditioner av filosofi som historiskt funnits i Indien. Istället för att se på tradition som ett bevarande eller upprepande av något som sagts tidigare, formulerar Sjödin ett annat traditionsbegrepp i relation till den indiska filosofin. Hon beskriver tradition som en aktivitet och en händelse, till skillnad från en uppsättning åsikter eller teorier som bevaras över tid.

– Det här gör att man kan sluta se traditionen som något som utvecklas mot ett bestämt framtida mål genom att varje individ lägger till och förbättrar den. Istället kan man se det som att traditionen ständigt förändras, utan att syfta till ett bestämt mål. Förändringen sker i nuet för varje enskild filosof, förklarar hon.

Sjödins slutsats är att de som forskar i indisk filosofi bör undvika att generalisera alltför stora områden, och att forskarna bör koncentrera sig på enskilda texter och filosofer.

– Avhandlingen visar också att indiska filosofier mycket väl kan stå på egna ben och egentligen inte behöver en europeisk eller amerikansk vokabulär för att förstås, säger Sjödin.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anna-Pya Sjödin, 018-471 68 46, 073-697 31 24, e-post: annapya.sjodin@lingfil.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera