Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2007

Viktiga signalsystem för immunitet mot herpes upptäckta

Tre olika signalsystem i cellen kan vara avgörande för immunitet mot herpes simplex virus typ 2. Möss som inte har dessa signaleringsmekanismer har ett kraftigt försämrat immunförsvar mot viruset. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Genital herpes är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna i världen. Drygt 20 % av Sveriges vuxna befolkning är infekterade. Sjukdomen kan ge blåsor och sår som kan vara mycket smärtsamma men smittan kan också vara helt symptomfri.
– Vi bedriver grundforskning med målet att ta fram ett vaccin mot genital herpes. För att kunna klara det måste vi känna till de mekanismer som är involverade i immunförsvaret mot HSV-2 infektion, säger biologen Alexandra Svensson.

Även om det än så länge inte går att vaccinera människor mot herpes simplex virus typ 2 finns det ett vaccin som ger total immunitet hos möss. Genom att studera genförändrade möss har Alexandra Svensson upptäckt tre signalsystem som är avgörande för immuniteten.

Möss som inte vaccinerades var beroende av alla tre signalvägarna var för sig, medan endast en av dessa tre vägar var viktig i immunförsvaret hos möss som hade vaccinerats.
– Istället för att vara skyddade mot infektion av vaccinet blev mössen svårt sjuka, säger Alexandra Svensson.

Avhandlingen visar också att en viss genvariation bara finns hos människor som smittats av HSV-2. I studien jämfördes blodprov från 167 infekterade västsvenskar med 186 friska kontrollindivider.
– Det är ett spännande fynd, men vi vet inte vilken funktionell roll genkombinationen har. Vi vet egentligen bara att en av nukleotiderna var betydligt vanligare hos de smittade individerna än hos de friska kontrollindividerna, säger Alexandra Svensson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning
Avhandlingens titel: Immune regulation of herpes simplex virus type 2 infection: Special emphasis on the transcription factor T-bet

Avhandlingen försvaras fredagen den 19 januari, klockan 09.00, Aulan, Guldhedsgatan 10A, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Alexandra Svensson, biolog, telefon: 031-342 47 22, e-post: alexandra.svensson@microbio.gu.se

Handledare:
Docent Kristina Eriksson, telefon: 031- 342 47 61, e-post: kristina.eriksson@microbio.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera