Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2007

Upptäckt av Umeåforskare:Virus kan omforma cellytereceptor

En forskargrupp med tre medlemmar vid Umeå universitet påvisar nu för första gången att ett virus kan förändra strukturen på en receptor på cellytan. Det sker i tidskriften Nature Structural and Molecular Biology.

Adenovirus är en grupp vanliga virus som hos människan bl.a. orsakar infektioner i luftvägarna, ögonen och njurarna. Det finns ett 50-tal identifierade typer. Adenovirus används också som vektor i olika former av genterapi, dvs. för att transportera generna till rätt celler i kroppen.

Umeågruppen, som leds av docent Niklas Arnberg vid enheten för virologi, har nyligen identifierat en receptor på cellytan, CD46, som används av adenovirus för dess bindning till en värdcell. I den här artikeln, som är ett samarbete med forskare vid universitetet i Tuebingen, Tyskland, har ett komplex mellan den receptorbindande delen av adenovirus och CD46 analyserats med bl.a. röntgenkristallografi. När adenoviruset binder till två delar av CD46 som kallas short consensus repeats (SCR:s) roterar SCR nummer 1 ca 60° i förhållande till SCR nummer 2. Därigenom får CD46 en stavformad struktur som tillåter ytterligare samverkan med viruset.

Det här är första gången som ett virus visar sig kunna förändra strukturen hos en cellytereceptor, och det kan därför fungera som modell för andra virus-receptorinteraktioner. I det långa loppet kan dessa fynd leda till nya antivirusmedel och mer effektiva adenovirusbaserade vektorer för genterapi.

Artikeln, med titeln “Adenovirus type 11 binding alters the conformation of its receptor CD46”, trycks i februarinumret av Nature Structural and Molecular Biology och är nu tillgänglig online.

Huvudförfattarna till artikeln arbetar i Tuebingen. En av dem, David Persson, har gjort examens- och fördjupningsarbete vid Umeå universitet. Medförfattare i Umeå är Niklas Arnberg, Marko Marttila och Ya-Fang Mei.

Ytterligare upplysningar: Niklas Arnberg, Inst. för klinisk mikrobiologi, enheten för virologi, tel. 090-785 84 40, e-post: Niklas.Arnberg@climi.umu.se

Läs mer om Umeågruppens forskning på Plussidan,
http://www.info.umu.se/plussidan/Plusprojektsida.aspx?id=1

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera