Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2007

Allmänt anställningsstöd för ungdomar – en bra åtgärd enligt arbetsförmedlarna

Ungdomar som har ett allmänt anställningsstöd får i relation till andra program en bra chans till en framtida anställning utan subventioner, det tycker arbetsförmedlarna i en ny IFAU-rapport.

Arbetsförmedlarna menar att det allmänna anställningsstödet för 20-24-åringar är ett bra program för att ge ungdomar en reguljär anställning. I en enkät menar en majoritet av förmedlarna att det borde läggas mer resurser på allmänt anställningsstöd. Men framför allt vill arbetsförmedlarna ge ungdomar mer hjälp med jobbsökande.

Deltagarna står närmare arbetsmarknaden och får oftare jobb
Arbetsförmedlarna menar att ungdomar som de bedömer står nära arbetsmarknaden har en högre sannolikhet att ta del av allmänt anställningsstöd. Det bekräftas av Ams register: 20-24-åringar med allmänt anställningsstöd har en kortare arbetslöshetshistoria och har oftare arbetat ihop till a-kassa än ungdomar som deltagit i andra program (arbetspraktik, ungdomsgaranti, arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning). Ungdomar med anställningsstöd har oftare lämnat arbetsförmedlingen efter ett år.

Arbetspraktik används före anställningsstöd
Arbetspraktik används ofta för att pröva personer som senare får anställningsstöd på arbetsplatsen. Enligt en arbetsgivarenkät hade 37 procent av dem som anställts med anställningsstöd praktiserat på arbetsplatsen; fler än åtta av tio hade praktiserat i direkt anslutning till sin anställning. Enligt en knapp femtedel av arbetsgivarna togs beslutet om anställningsstöd innan praktiken började.

Krav på sex månaders arbetslöshet innan anställningsstöd
Allmänt anställningsstöd subventionerar lönekostnaderna med 50 procent under högst sex månader. 20-24-åringar ska ha varit inskrivna på arbetsförmedlingen i sex månader för att få anställningsstöd. Rapporten baseras på enkäter till arbetsförmedlare, arbetsgivare och data från Ams. Cirka 1 800 ungdomar deltog varje månad i allmänt anställningsstöd under år 2006. Det motsvarar cirka 9 procent av de 20-24-åringar som deltog i program i oktober 2006. Programmet ersattes den 1 januari 2007 med nystartsjobb, programmen liknar på många sätt varandra.

Kontaktinformation
Rapport 2007:1 “Subventionerade anställningar för unga – en uppföljning av allmänt anställningsstöd för 20-24-åringar”, är skriven av Daniela Lundin: tfn: 018-471 70 84 eller 070-237 67 00, e-post: daniela.lundin@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera