Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2007

Så förebyggs transportstölder

Hur förebygger man kriminella angrepp mot transportnäringen? Detta söker Daniel Ekwall, doktorand vid Chalmers/Institutionen Ingenjörshögskolan, svar på i sin forskning. I morgon presenterar han sin licentiatuppsats och talar då bland annat om olika angreppsformer som transportbranschen kan drabbas av, allt från stöld och sabotage till smuggling.

Målet är att nå förståelse för hur kriminella angrepp mot transportnäringen sker och hur man kan förändra rutiner och förebygga angreppen.
Han blandar tre olika ämnesområden, Supply Chain Management, Risk Management samt kriminologi, när han söker svaren.

– Supply Chain management handlar om styrning av försörjningskedjor, Risk Management hur inblandade parter värderar riskerna med försörjningskedjorna, vad anser de är acceptabelt, hur ser sannolikheten ut att något ska hända och vilka konsekvenser får det? Detta område behandlar också hur man kan styra olika händelser, förklarar Daniel.

Han har hämtat fakta via samtal med säkerhetsansvariga på logistikbolag, försäkringsbolag, myndigheter, säkerhetskonsulter och polisrapporter.

– Tanken är att min forskning ska kunna fungera som stöd för att förebygga och underlätta utredningar. Hur kan man samordna de tre olika ämnesområdena? Var hjälper de varandra och var stjälper de varandra?

Känsligt ämne
Transportstölder är ett känsligt område att syna för alla inblandade. För polis och rättsväsendet handlar det om ifall ett brott anmäls eller inte och om detta sker i rätt distrikt. Om det handlar om organiserad brottslighet – är man då förberedd och har kunskap om hur man tar itu med det?

För stat och tull innebär stölder eller smuggling förlorade skatteintäkter. För bolagen kan det handla om goodwill. Ingen vill skylta med att man blivit av med gods. Förlorad goodwill kan också leda till förlorade inkomster. Vidare lever terroristskräcken på en del håll i världen vilket dels kan var till hinder för transportnäringen med rigorösa kontroller, dels kan göra att man skärper till rutinerna. Detta i sin tur kan leda till att man som bolag betraktas som säkert att anlita.

Daniel Ekwall, 33 år, kommer från Ulricehamn, men bor numera i Sandared. Han är sedan 2002 anställd på Ingenjörshögskolan. Forskningen påbörjade han 2003. Parallellt undervisar han i förpacknings- och lastbärarteknik, Lean Production och Supply Chain Management.
Han har studerat maskinteknik och företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Efter grundutbildningen har han arbetat som mekanikberäknare och mekanikkonstruktör i Norrköping, då han bland annat jobbat mot Kockum (ubåtar), Forsmark (kärnkraftverk) och Bombardier Transportation (tåg). Han har också varit anställd hos Volvo Bussar i Borås en tid.

Kontaktinformation
Titel på avhandlingen: Anatgonistic Gateways in the Transport Network in Supply Chain Perspective
Opponent: Docent Hans Persson, Transport & Telematics Services, Volvo Technology Corporation
Avhandlingen presenteras fredag den 12 januari, kl. 13.00.
Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås, sal M 402

Daniel Ekwall, Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås
E-post: daniel.ekwall@hb.se
Telefon: 033-4355972

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera