11 januari 2007

Hur “pratar” småföretagen med varandra?

Att Internet och annan informationsteknik erbjuder helt nya kommunikationsmöjligheter vet vi – men IT lämpar sig definitivt inte för alla typer av kommunikation. I en ny avhandling från Luleå tekniska universitet konstaterar doktoranden Dan Harnesk bland annat att om exempelvis ett företag vill skapa trovärdiga och långsiktiga affärsrelationer krävs, inte helt oväntat, också faktiska möten och mänsklig kommunikation.

Dan Harnesk har studerat samverkan mellan småföretag och i synnerhet tittat närmare på hur informationsutbytet går till när företagen skapar och vidareutvecklar affärsrelationer med varandra. Tidigare studier av småföretag inom ramen för ämnet systemvetenskap har i huvudsak fokuserat på hur småföretagen tar till sig informationsteknik, Dan Harnesks forskning handlar i stället om hur olika typer av information kommuniceras mellan olika företag.

– Man kan säga att vissa typer av information lämpar sig för IT-kommunikation medan andra typer kräver mänsklig kommunikation, detta för att kunna skapa trovärdiga och långsiktiga affärsrelationer, säger Dan Harnesk.

– Den här uppdelningen av information och sätt att kommunicera ställer till en del problem när det gäller att bedöma hur informationstekniken ska integreras mellan olika företag, men också när det handlar om hur småföretagens interna IT-system förhåller sig till de system som används i affärsutbytet med andra företag.

I doktorsavhandlingen Relationship alignment between small firms – An information exchange perspective on Dyads, med vilken Dan Harnesk disputerar den 19 januari, belyses ett känt problem inom IT-forskningen som inte tidigare riktats mot småföretag och närmast kan liknas vid grundforskning eftersom småföretag ser så oerhört olika ut och har så olika syn på IT:s betydelse.

– Det långsiktiga målet med min forskning har varit och är också fortsättningsvis att kunna tillföra småföretagen kunskap om IT:s möjligheter och begränsningar för effektivisering av sina affärsrelationer.

Dan Harnesk kommer ursprungligen från Jokkmokk och har en fil.kand. i systemvetenskap. Han har varit anställd dels på Vattenfall, dels i ett konsultföretag inom industriautomation.

Upplysningar: Dan Harnesk, tel. 0920-49 10 41, 070-664 76 10, dan.harnesk@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera