Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2007

Ny metod ger bättre jordskalvsvarning

En ny metod för spänningsanalys inom jordskalvsforskningen har tagits fram vid FOI. Metoden innebär ett genombrott för bättre varningar för jordskalv.

Den nya analysmetoden ger möjlighet att följa förändringar i spänningarnas storlek och förkastningarnas instabilitet, vilket innebär en fysikalisk förankring som normalt saknas för jordskalvsmetoder. Detta ger en ökad allmängiltighet av metoden och underlättar varningsarbetet.

En annan fördel med den nya metoden är att den utnyttjar mikroskalvsdata, det vill säga data från skalv med magnitud mellan -1 och 5, som ger mesta möjliga information för analysen. Tester med isländska mikroskalv mellan 1990 och 2005 visar på mycket goda resultat där de stora jordskalven inträffat på just de platser som pekats ut av spänningsanalysen. Erfarenheterna från Island tyder därför på att platserna för kommande jordskalv exakt kan bestämmas åratals innan de inträffar.

– Det som avgör om analysen blir tillförlitlig är i vilken utsträckning de små skalven analyseras, säger forskaren bakom metoden, Ragnar Slunga.
– Speciellt om metoden skall användas för jordskalvsvarning omedelbart före ett kommande jordskalv, några dagar till några timmar före skalvet, så krävs just analys av även mycket små mikroskalv, fortsätter Slunga.

Det isländska seismologiska nätet där mätningarna gjorts startade som ett nordiskt samarbete 1988 och har senare fortsatt som det största EU-projektet inriktat på jordskalvsvarning. År 2006 omfattade nätet runt 45 mätstationer och täcker större delen av Island. Antalet analyserade mikroskalv var då runt 250 000.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Ragnar Slunga, forskare och laborator, FOI, 08-5550 3603, ragnar.slunga@foi.se
Anna Kristiansson, pressansvarig, FOI, 08-5550 3155, 073-444 77 55, anna.kristiansson@foi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera