Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2007

Marina bakterier kan skapa miljövänlig energikälla

Bakterier i världshaven kan effektivt utnyttja solenergi för tillväxt tack vare ett unikt ljusfångande pigment. Denna nya upptäckt har forskare vid Högskolan i Kalmar, tillsammans med forskare i Göteborg och Spanien, kommit fram till. Resultaten beskrivs i en artikel i den mycket ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

– Man trodde länge att alger var de enda organismer i havet som kunde använda solens ljus för att växa, berättar Jarone Pinhassi forskare inom marin mikrobiologi vid Högskolan i Kalmar. Dessa mikroskopiska alger utför samma process som gröna växter på land, nämligen fotosyntes med hjälp av klorofyll.

År 2000 fann forskare i USA för första gången att många marina bakterier har en gen i sin arvsmassa som kodar för en ny typ av ljusfångade pigment: proteorhodopsin. Proteorhodopsin är bland annat besläktat med det pigment i näthinnan som möjliggör färgseendet hos människan. Detta pigment skulle kunna göra det möjligt för marina bakterier att fånga solljus för att generera energi, men denna hypotes har hittills inte kunnat bekräftas.

Förra året kartlades arvsmassan hos 20 marina bakterier som forskare i Kalmar samlat in från olika havsregioner, och flera av dessa visade sig innehålla pigmentet proteorhodopsin. Detta möjliggjorde en serie experiment som tydligt visar att tillväxten hos bakterier med detta pigment stimuleras av solljus, tack vare att pigmentet omvandlar solenergin till energi för att växa. Man hade alltså funnit en ny typ av bakteriell fotosyntes som pågår i havet.

Vikten av att förstå nya mekanismer hos marina bakterier för att effektivt använda solenergi framgår om man betänker att en liter naturligt havsvatten innehåller cirka en miljard bakterier. Dessa bakteriers aktivitet har stor betydelse för kolets kretslopp, till exempel genom hur mycket koldioxid de producerar, och för hur solenergin som når Jorden kanaliseras i näringskedjan.

– Bakterier i världshavens ytvatten simmar i ett hav av ljus, säger Jarone Pinhassi. Och det är kanske inte helt förvånande att evolutionen har främjat mikroorganismer som kan använda denna rika energikälla. Denna typ av protein kan även komma att få betydelse i kommersiellt och
miljöperspektiv, bland annat för utvecklandet av artificiell fotosyntes för miljövänlig produktion av energi.

Kontaktinformation
Jarone Pinhassi
tel: 0480-446212
mobil: 070-2756318
e-post: jarone.pinhassi@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera