Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2007

Nya analysmetoder för elektriska muskelsignaler

Nya sätt att analysera den elektriska muskelaktiviteten utan att behöva sticka in nålar står i fokus för den avhandling som Christer Grönlund försvarar vid Umeå universitet den 12 januari.

När en muskel i kroppen spänns skickas elektriska signaler till och från muskelcellerna. Avhandling studerar och utvecklar metoder för att via de här signalerna analysera hur muskler fungerar och kontrolleras samt upptäcka muskelsjukdomar.

Traditionellt har man använt nålar för att mäta och analysera den elektriska aktiviteten från muskelceller, men med ett stort antal elektroder placerade på hudytan kan man numera nå liknande resultat utan att behöva gå in i musklerna. Dessutom kan en stor del av en muskel samtidigt studeras med god reproducerbarhet. I avhandlingen utvecklades bl.a. en metod för att analysera fördelningen av muskelcellstyper och muskelstruktur, samt en metod för att kvantifiera s.k. synkronisering. Metoderna utvärderas med simulerade och experimentella signaler, och tillämpades i två studier av muskelfunktion och kraftskakning. Tidigare kunskap om muskelstruktur och sammansättning av muskelceller kunde verifieras, och ny kunskap om de elektriska signalernas relation med kraftskakning erhölls.

Christer Grönlund är civilingenjör och doktorand vid enheten för radiofysik/medicinsk teknik. Han kan nås på tel. 070 – 330 45 44, e-post christer.gronlund@vll.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 12 januari vid Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, och har titeln: Spatio-temporal processing of surface electromyographic signals
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal 244, Byggnad 7, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Leif Sörnmo, Institutionen för elektrovetenskap, Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera