Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 januari 2007

KTH utbildar framtidsföretagens ledare

Bara ett fåtal tillväxtföretag når målet att bli internationellt konkurrenskraftiga. Många fler har potential att lyckas, men företagsledningarna saknar ofta den kunskap och erfarenhet som krävs för att gå från entreprenörsfas till kraftig tillväxt. Nordic Growth Management Program på KTH Executive School ska ge chefer i tillväxtföretag rätt kunskaper för långsiktig tillväxt.

Nordic Growth Management Program har utvecklats för vd:ar och andra chefer i teknik- och forskningsbaserade tillväxtföretag som är i en kraftig tillväxtfas. Utbildningen är baserad på tidigare program, men har i år givits ett internationellt perspektiv genom ett samarbete med det danska företaget SIMI (Scandinavian International Management Institute). Målet är nya internationella storföretag i Norden.

– Facit från våra tidigare program övertygar om att vi hjälper företagen att växa. Nu blir det extra intressant med den nordiska dimensionen som är ny för i år, säger Fredrik Lagergren, vd för KTH Executive School.

Att etablera och driva ett tillväxtföretag kräver vissa kunskaper hos chefer. Att utveckla det till ett konkurrenskraftigt internationellt företag kräver oftast andra kunskaper, och många tillväxtföretag skulle lyckas bättre om ledningen tidigare kunde se de speciella möjligheter och risker som är förknippade med företagstillväxt. Det kan gälla rena kunskapsbrister om de ekonomiska villkoren för företagets utveckling eller hur den entreprenöriella kulturen påverkar ett tillväxtföretag.

Svårigheterna att sälja på en obekant internationell marknad, och utmaningen att dra till sig, utveckla och behålla anställda med rätt kunskaper är andra exempel på frågor som företagsledare i tillväxtföretag ofta behöver hjälp med. Nordic Growth Management Program, som i år för första gången har deltagare från såväl Sverige som Danmark och Norge, ska skapa förutsättningar för chefer att bättre hantera de svåra frågor ett företag under tillväxt står inför.

– Med sin utbildning som främst riktar sig till företrädare för näringslivet, kompletterar KTH Executive School på ett utmärkt sätt KTHs övriga utbildningar. KTH Executive School bygger vidare på den långa tradition av kunskapsutbyte och samarbete som KTH haft med näringslivet med det övergripande syftet att stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet, säger KTHs rektor Anders Flodström.

Vårens utbildning startar måndag 8 januari 2007 på KTH campus Valhallavägen i Stockholm.

Kontaktinformation
Mer information
Fredrik Lagergren, vd KTH Executive School, 08-790 96 10, fredrik.lagergren@es.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera