Tema

Empati – att känna, förstå och bry sig

Filosofen Edith Stein (1891-1942) definierade empati som ”upplevelsen av främmande medvetande överhuvudtaget”. Vad kännetecknar en sådan empatisk upplevelse? I senaste numret av Filosofisk tidskrift kompletterar universitetslektor Jakob Håkansson Eklund, Mälardalens högskola, Steins tankar och går ett steg längre. Empati innebär att känna, förstå och bry sig om vad någon annan känner, förstår och bryr sig om.

Edith Stein ansåg att det fanns vissa likheter mellan empati, minne och förväntning, där minne ses som inlevelsen i sitt eget förflutna och förväntning som inlevelse i sin egen framtid. Jakob Håkansson Eklund ser det som fruktbart att gå ett steg längre. Han ser att empati, minne och förväntning samtliga kan definieras som ”upplevelser av främmande upplevelser”. Detta leder till en spännande frågeställning: de individer som har bristande empati, har de även en bristande minnes- och förväntningsförmåga?

Håkansson Eklund förklarar i sin artikel: ”Det skulle kunna vara så att de som inte tycks uppleva andra människors upplevelser som verkliga (psykopater) inte heller tar sina egna förflutna och framtida upplevelser på allvar. Att en psykopat tillåter sig att råna en bank kan bero på bristande inlevelse i bankkassörskans känslor såväl som i den egna framtiden i fängelse”.

Jakob Håkansson Eklunds artikel i Filosofisk tidskrift är en av få om empati i vetenskapliga tidskrifter på svenska. Filosofisk tidskrift har som ambition att bidra till en allsidig diskussion av filosofiska problem och att informera om aktuell filosofisk forskning.

Håkansson Eklund har tidigare, bland annat, skrivit en artikel i Scandinavian Journal of Psychology. I den artikeln presenterade han en ny metod för att mäta när vi ser på andra människor som objekt eller subjekt.

Kontaktinformation
Jakob Håkansson Eklund, universitetslektor i psykologi
Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap
Telefon: 016-153266
E-post: jakob.eklund@mdh.se

Empati – att känna, förstå och bry sig

 lästid ~ 1 min