Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 december 2006

Bulimi kan bero på hormonrubbningar

Bulimi betraktas vanligen som en mental sjukdom som bör behandlas med kognitiv beteendeterapi. Men nu visar en avhandling från Karolinska Institutet att sjukdomen i vissa fall beror på hormonella rubbningar som kan rättas till med vanliga P-piller.

– Vi har visat att omkring en tredjedel av kvinnliga bulimiker har hormonella störningar som kan förklara att ätstörningar uppkommer. I vissa fall kan dessa störningar vara ett uttryck för kvinnans hormonella konstitution snarare än mental sjukdom, säger Sabine Naessén om forskningsresultaten som presenteras i hennes doktorsavhandling.

Bulimia nervosa, hetsätning, är troligen den vanligaste formen av ätstörning och runt tio gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Eftersom sjukdomen normalt antas ha psykiska orsaker behandlas den vanligen med kognitiv beteendeterapi i kombination med antidepressiv medicin.

Sabine Naesséns resultat visar att bulimi är en komplex sjukdom som inbegriper både hormonella och genetiska såväl som psykiska komponenter. Bulimikerna i hennes studier hade högre nivåer av det manliga könshormonet testosteron och lägre nivåer av det kvinnliga könshormonet östrogen än den friska kontrollgruppen. Testosteron är direkt inblandat i kroppens normala aptitreglering och en förhöjd halt kan leda till ökade hungerkänslor.

Genom att bulimiker behandlades med ett östrogendominerat p-piller kunde testosteronhalten sänkas. Resultatet blev att suget efter fett och socker och hungern minskade hos ungefär hälften av bulimikerna efter bara tre månaders behandling. Tre personer blev helt fria från ätstörningar som en följd av behandlingen.

– Det är en mycket stark effekt. Hormonbehandling kan mycket väl bli ett alternativ till kognitiv beteendeterapi i framtiden, säger Sabine Naessén.

Avhandling: “Endocrine and metabolic disorders in bulimic women and effects of antiandrogenic treatment” av Sabine Naessén, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med Dr Sabine Naessén
Tel: 070-2225063
E-post: Sabine.Naessén@karolinska.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera