Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2006

Nya nervceller i en sjuk hjärna

Nervceller som bildats från stamceller i den vuxna, sjuka och skadade hjärnan fungerar som normala nervceller. Det visar forskare vid Lunds universitet i en ny studie, publicerad i den ansedda tidskriften Neuron. De nya nervcellerna verkar också ha en positiv funktion, dvs motverka hjärnans sjukdom.

Ända till mitten av 1990-talet trodde forskarna inte att nervceller över huvud taget kunde nybildas i en vuxen hjärna. Sedan fann man att detta var möjligt, och att nya nervceller kan bildas inte bara i en frisk hjärna utan också i en hjärna som drabbats av sjukdomar och skador. Professor Olle Lindvall, lektor Zaal Kokaia och deras medarbetare i Lund var de första som visade att nya nervceller kunde bildas från den vuxna hjärnans egna stamceller efter ett stroke och vandra in i det skadade området.
Hur dessa nya nervceller fungerar har dock varit oklart. Beter de sig normalt, och är de till nytta eller skada för en sjuk hjärna? Olle Lindvall, lektor Merab Kokaia, doktorand Katie Jakubs m fl har nu i försök på råtta för första gången kunnat ge svar på dessa frågor.
– Vår studie visar att nervceller som bildats från stamceller i en vuxen, epilepsisjuk hjärna utvecklade sig till normala nervceller. Intressant nog kopplade de också upp sig med andra nervceller på ett sätt som visade att de försökte motverka den sjukliga funktionen, säger Olle Lindvall.
Arbetet, som ägt rum inom Sektionen för restorativ neurologi och Stamcellscentrum vid Lunds universitet, är grundforskning men har möjliga kliniska tillämpningar på sikt. Genom att lära sig mer om hur nya nervceller bildas och hur de fungerar kanske man i framtiden kan hjälpa hjärnan till självläkning efter en sjukdom eller skada.

Mer information Olle Lindvall, 0705-171466, olle.lindvall@med.lu.se. Artikeln finns på www.neuron.org.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera