Artikel från Karolinska Institutet
20 december 2006

Ny professor i hälsoinformatik utsedd

Björn Bergh, Tyskland, har utsetts till professor i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet (KI). Han blir också chef för nystartade Centrum för hälsoinformatik, ett samarbete mellan KI och Stockholms läns landsting (SLL).

– Instiftandet av den här nya professuren i hälsoinformatik är en viktig strategisk satsning för Karolinska Institutet. Det sker idag en enorm utveckling när det gäller digitalisering inom sjukvården som både ställer krav och ger nya möjligheter, säger professor Jan Carlstedt-Duke, dekan för forskning vid KI.

Björn Bergh är för närvarande professor i medicinsk informatik och chef för IT och biomedicinsk teknik vid Universitetet i Heidelberg, Tyskland. Där har han lett uppbyggnaden av en toppmodern infrastruktur för informationsutbyte när det gäller patientvård och forskning. I sin nya roll vid Centrum för Hälsoinformatik – Health Informatics Centre (HIC) – kommer han att arbeta mer forskningsinriktat med att hitta vägar att “återanvända” den information som finns i dagens datoriserade journalsystem.

– Det finns en rad olika användningsområden. Allt från rena epidemiologiska studier till att jämföra olika patientgrupper när det gäller användning av läkemedel eller att utvärdera varför den ena kliniken får mycket bättre resultat än den andra, säger professor Göran Elinder, ordförande i beredningsgruppen för den nya professuren.

Professuren i hälsoinformatik vid KI är den andra i landet. Linköpings universitet har tidigare gjort en liknande satsning. Centrum för hälsoinformatik blir det senaste i raden av ett stort antal framgångsrika samarbetsprojekt för patientnära forskning mellan KI och SLL. Professor Björn Bergh börjar sitt nya jobb i Stockholm den 1 april 2007.

– Björn Bergh har de rätta kvalifikationerna både som forskare och ledare, för att dra igång en ny verksamhet inom ett område där det snabbt sker stora förändringar. Karolinska Institutets utbildningsprogram i hälsoinformatik borgar dessutom för en god tillgång till kompetent personal, säger Jan Carlstedt-Duke.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Professor Göran Elinder
Tfn: 08-524 871 77, 070-618 71 77
E-post: goran.elinder@ki.se

Dekanus Jan Carlstedt-Duke
Tfn: 08-52486470
E-post: jan-carlstedt-duke@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tfn: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera