Artikel från Stockholms universitet
20 december 2006

Leif Zern prisas för sitt författarskap

Journalisten och författaren Leif Zern har tilldelats 2006 års stipendiesumma à 10 000 kronor från Stiftelsen Ann-Margret Liljeqvists Fond, Teater- och dansvetenskap vid Stockholms universitet.

Leif Zern får stipendiet för boken “Det lysande mörkret om” om Jon Fosses dramatik. Som motivering till beslutet om stipendiet framhålls att boken öppnar dörrar och fördjupar insikten i ett inte helt lättillgängligt författarskap, också genom referenser till uppsättningar av Fosses dramatik samt att boken knyter an till det intellektuella samtalet.

Leif Zern är teaterkritiker i Dagens Nyheter, av många ansedd som den främste i landet. Han var tidigare kulturchef på Expressen, och har givit ut böcker om bland annat Ingmar Bergman och modern teater.

Bland tidigare mottagare till stipendiet finns professor Karin Helander, museichefen Barbro Stribolt, docenterna Claes Rosenqvist och Christina Nygren samt professor Tiina Rosenberg.

Fakta om Stiftelsen Ann-Margret Liljeqvists Fond
Ann-Margret Liljeqvist disputerade 1985 i teatervetenskap på en avhandling om scenografen Sandro Malmquist. Hon donerade testamentariskt vissa medel till ett årligt stipendium för teaterforskare och författare som de ska har gjort sig förtjänt inom svensk teater. Stiftelsen förvaltas av teater- och dansvetenskapen vid Stockholms universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Wilmar Sauter, professor och ordförande i Stiftelsen Ann-Margret Liljeqvists fond, tfn 08-674 74 80, e-post willmar.sauter@teater.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera