Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2006

Arbetsmarknadspolitiska program ökar arbetskraftsdeltagandet

De arbetsmarknadspolitiska programmen har positiv effekt på andelen personer som deltar i arbetskraften. Den positiva effekten verkar vara större under lågkonjunkturer. Det visar en ny rapport från IFAU.

Arbetsmarknadspolitiska program verkar kunna användas för att stimulera nyinträde på arbetsmarknaden och förhindra att personer lämnar arbetskraften. När andelen öppet arbetslösa som flödar till program ökar med 5 procentenheter ökar andelen som väljer att delta i arbetskraften med 0,5 procentenheter. Kvinnors arbetskraftsdeltagande verkar påverkas mer än männens av en ökad sannolikhet att gå från öppen arbetslöshet till program. Under delar av den studerade perioden användes programmen för att kvalificera till nya perioder i a-kassan, vilket kan leda till att effekten av programmen idag är lägre.

Effekterna är större i lågkonjunktur
Den positiva effekten är större i lågkonjunktur än i högkonjunktur. Programmen kan användas för att förhindra att öppet arbetslösa lämnar arbetskraften. För att svara på frågan om det är en politik som är bra att använda sig av måste man även ta hänsyn till direkta och indirekta effekter på samhällsekonomin.

Olika effekter för olika åldersgrupper
Den skattade effekten av att gå från öppen arbetslöshet till program är positiv för alla undersökta åldersgrupper. Effekten är starkast för individer i åldern 25-39 år och svagast för de yngre (18-24 år). Effekten för medelålders (40-54 år) och äldre (55-64 år) skiljer sig inte nämnvärt åt från effekten för alla personer i arbetsför ålder.

Bakgrund
Rapporten är en sammanfattning av två studier, vilka är de första mer omfattande som har gjorts på svenska data. Unika data har konstruerats för ändamålet. Paneldata för olika arbetsmarknadsvariabler på kommunnivå under 1986-1998 och 1991-2002 används.


Rapport 2006:16 “Arbetskraftsdeltagande och arbetsmarknadspolitiska program” är en sammanfattning av Working paper 2006:17 och Working paper 2002:9.

Kontaktinformation
Vill du veta mer kontakta författaren Kerstin Johansson på telefon: 018-471 70 94, mobil: 070-237 67 00 eller via e-post: kerstin.johansson@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera