Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2006

Anpassade smörjmedel bidrar till bättre miljö

Det globala klimathotet är påtagligt, så gott som dagligen talas det om global uppvärmning och kommande brist på olja och andra ändliga naturtillgångar. Därför har doktoranden Anders Pettersson sett det som naturligt att undersöka hur man i större utsträckning kan använda miljöanpassade smörjmedel, även i mer krävande tillämpningar.Den 19 december lägger han fram sin doktorsavhandling.

Skogsindustrin var först ut i Sverige när det gäller användandet av miljöanpassade smörjmedel. Ny lagstiftning och ändrade riktlinjer krävde att den hydraulolja som använders i skogsmaskiner skulle vara miljöanpassad och från början använde man oljor baserade på olika vegetabiliska oljor.

– Men de oljorna hade inte de egenskaper som behövdes för att klara påfrestningarna i ett modernt hydraulsystem och orsakade mycket problem för maskinägarna, säger Anders Pettersson som den 19 december disputerar med avhandlingen Environmentallu adapted lubricants – Properties and performance.

– Vanliga problem var att oljan bröts ner av den höga driftstemperaturen, något som ledde till att slangar och packningar började läcka och den utläckande oljan smutsade ner maskinen.

Eftersom behovet av miljöanpassade oljor kvarstod startades ett antal forskningsprojekt för att öka förståelsen för miljöanpassade smörjmedel. Anders Petterssons forskningsprojekt är en del av det så kallade HiMeC-programmet, ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan. HiMeC, som nu är avslutat, bestod av ett antal forskningsprojekt inom ämnet tribologi – läran om smörjning, nötning och friktion.
Anders Pettersson har undersökt vilka egenskaper och prestanda en viss typ av miljöanpassade oljor har – de syntetiska estrarna. Syntetiska estrar har använts som smörjmedel i liten skala ända sedan andra världskriget, men på senare år har intresset ökat eftersom det går att framställa mängder av olika estrar som dels har bra egenskaper, dels är miljöanpassade och förnyelsebara.

– En svårighet med att tillverka smörjmedel av syntetiska estrar är att de tillsatser man använder för att exempelvis förhindra nötning inte fungerar lika bra som i mineraloljor. Jag har undersökt alternativa tillsatser som ger god prestanda utan att äventyra miljön. Under projektet har jag också haft förmånen att arbeta utomlands – jag tillbringade en period hos den japanske forskaren professor Minami, där vi framställde och provade nya typer av tillsatser för oljor, säger Anders Pettersson.

Anders Pettersson (f. -74) kommer från Luleå och arbetar för närvarande som oljespecialist vid Volvo Construction Equipment AB i Eskilstuna.

Upplysningar: Anders Pettersson, tel. 070-510 38 76, ap@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera