Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2006

Ny avhandling avslöjar hur peptider når cellen

Att den kryptiska informationen från en gen avläses och proteiner nybildas kallas genuttryck och är en sammansatt process i cellen. Denna mekanism har fått en stor betydelse för studering och behandling av sjukdomar. Pontus Lundberg, som försvarat sin avhandling vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet, den 1 december har studerat hur peptider kan användas för att bära med sig så kallade oligonukleotider som styr genuttrycket och hur förändringar i dessa peptider ökar deras effektivitet.

– I min avhandling har jag utvärderat processer som ligger bakom upptaget av dessa peptider, peptidernas funktioner och deras användning i dirigeringen av genuttrycket, säger Pontus Lundberg.

Peptider som tas upp av celler utan att använda receptorer kallas cell-penetrerande peptider (CPP), och de kan bära med sig en last av till exempel oligonukleotider som kan användas för att dirigera cellulära processer genom att minska eller modifiera uttrycket av en gen. För några år sedan ansågs dessa peptider kunna genomtränga cellmembranet direkt, men senare forskning har visat att upptaget genom cellmembranet sker genom en cellulär process som kallas “endocytos”.

Endocytos är ett skeende där celler tar upp material från utsidan av cellen och omsluter dem i små runda blåsor fyllda med vätska. Dessa blåsor kallas endocytotiska vesiklar. Beroende av innehållet i blåsorna, kan dessa CPP ha olika bestämmelseorter i cellens olika delar. Vetskapen att dessa peptider tas upp genom endocytos gör att forskarna måste hitta vägar att öka slagkraften med vilken dessa peptider kan rymma ut ur blåsorna som omsluter dem.

Pontus Lundberg demonstrerar att det finns en sådan peptid i prionproteinet, vilket teoretiskt skulle göra att prionsjukdomar såsom galna kosjukan skulle kunna vara smittsamma. Han har dessutom utvärderat hur redan existerande CPP användas i dirigeringen av genuttrycket och hur olika förändringar ökar effektiviteten för de peptider som levererar molekyler för denna dirigering.

– Dessa oligonukleotider har väckt stort uppmärksamhet i läkemedelsbranschen, men det finns vissa svårigheter på vägen mot hur de kan användas. Utan leveranshjälp är det svårt att få oligonukleotider att tas upp av celler. Ett problem är också targeting, det vill säga om man vill nå ett viss specifik organ eller en särskild vävnad, säger Pontus Lundberg.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Pontus Lundberg, Institutionen för neurokemi, tfn 08-16 42 66, mobil 0707-892919, E-post: pontus@neurochem.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera