Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2006

Ingmar Karlsson och Dinesh Verma hedersdoktorer vid Växjö universitet

Till nya hedersdoktorer vid Växjö universitet har fakultetsnämnderna utsett generalkonsul Ingmar Karlsson, Istanbul och professor Dinesh Verma, Hoboken, New Jersey, USA

Beslut i fakultetsnämnden för humaniora/samhällsvetenskap
GENERALKONSUL INGMAR KARLSSON utses till filosofie doktor honoris causa – hedersdoktor – vid Växjö universitet. I motiveringen heter det bland annat:

“Genom sin stora förmåga att förstå skeenden i olika delar av världen har Ingmar Karlsson verkat starkt inspirerande för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Han kan sägas ha utfört ett viktigt kartläggnings- eller forskningsinriktat arbete om problemområden som är ytterst aktuella för Europa idag. Sina erfarenheter och insikter om bland annat det mångkulturella Europa, islam i Europa samt om EU och nationerna har han dokumenterat i böcker och artiklar.

De ämnen Ingmar Karlsson skrivit om stämmer till stora delar väl med den forskning som bedrivs inom humaniora och samhällsvetenskap vid Växjö universitet. Inom flera olika discipliner bedrivs här intensiv forskning kring in- och utvandring, arbetsmarknad, marginalisering, mångkulturella frågor och Europapolitik.

Ingmar Karlsson är född 1942 i Smålands Burseryd. Efter civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg och en fil.kand.-examen anställdes han 1967 på UD. Han har varit verksam i Bogotà, Wien, Damaskus, Peking och Bonn. Under 1990-talet var han ambassadör i Prag och Bratislava. Sedan 2001
är han chef för Istanbulcentret för turkiskt-svenskt samarbete”.


Beslut i fakultetsnämnden för matematik/naturvetenskap/teknik
PROFESSOR DINESH VERMA utses till teknologie doktor honoris causa – hedersdoktor – vid Växjö universitet.
I motiveringen heter det bland annat:

“Professor Dinesh Verma, verksam vid Stevens Institute of Technology, är professor i Systems Engineering & Engineering Management. Med sin gedigna bakgrund och förankring i industriell utveckling av komplexa system är professor Verma är idag en internationellt erkänd och unik auktoritet inom sitt område.

Professor Verma har omsatt sina erfarenheter till internationellt erkända universitetsprogram. Dessa spänner från grundnivå till forskarnivå. Han har också uppdrag från internationellt ledande företag när det gäller långsiktig strategisk utveckling inom teknikområdet.

Genom ett samverkansavtal med Dinesh Vermas lärosäte har Institutionen för teknik och design vid Växjö universitet kunnat utveckla Systems Engineering som en väsentlig del i olika utbildningar inom maskintekniken. Systems Engineering kommer också att utgöra en kärna inom de mastersprogram på avancerad nivå som nu planeras.

Professor Verma har visat ett mycket stort engagemang avseende tillämpningar av Systems Engineering inom den för vår region så viktiga tunga fordonsindustrin. Han har bland annat medverkat på seminarier vid Växjö universitet med stor anslutning från företag inom Tunga fordon. Under hösten 2006 kommer den första uppdragsutbildningen i Systems Engineering att genomföras vid universitet. I denna kommer professor Verma enligt planerna aktivt att medverka.”

Promotionen av de nya hedersdoktorerna äger rum lördagen den 27 januari 2007 vid universitetets akademiska högtid i Växjö konserthus.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar
Dekan Margareta Petersson, humaniora/samhällsvetenskap, 0470-70 84 68 och dekan Sven Nordebo, matematik/naturvetenskap/teknik, 0470-70 89 86 eller Carin Karlsson, informationsenheten, som kan förmedla bilder på hedersdoktorerna, mobil 0730-70 92 40, e-post: carin.karlsson@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera