Artikel från Växjö universitet
14 december 2006

Linnéprofessur i träbyggnadsteknik

Teknologie doktor Erik Serrano, Lund har tilldelats Carl von Linnés professur i träbyggnadsteknik vid Växjö universitet. Linnéprofessuren är kopplad till den satsning på ett Centrum för byggande och boende i trä (CBBT) som universitetet gör i samverkan med SP Trätek och Södra samt Växjö kommuns fastighetskoncern KFAB.

Professuren finansieras genom en donation från Södras forskningsstiftelse. En donation som från Södras sida också är en symbolisk gåva till Södras ordförande Lars-Eric Åström som fyllde 60 år i augusti.

Erik Serrano är född 1968 och doktorerade vid Lunds tekniska högskola (LTH) 2001 på en avhandling om limförband i träkonstruktioner. Han har vikarierat som lektor vid LTH på deltid samtidigt som han arbetar för SP Trätek och är också verksamhetsansvarig vid uppbyggnaden av CBBT. Han kommer att installeras som professor vid universitetets årshögtid i januari, samtidigt som Växjö är värd för den nationella invigningen av Linnéjubiléet 2007.

Centrum för byggande och boende med trä (CBBT) samfinansieras av SÖDRA och Växjö universitet. Totalt satsas ca 20 miljoner kronor under en 10-årsperiod. Träbyggnadsområdet Välle broar i Växjö blir den naturliga arenan för praktisk implementering av de projekt som CBBT utvecklar. Växjö kommuns långsiktiga engagemang i denna verksamhet är därför av central betydelse och SP Trätek bidrar med den kompetens inom träbyggområdet som redan etablerats på campus i Växjö.

– Det är en unik möjlighet som nu öppnat sig i Växjö. Långsiktig finansiering, engagemang från näringslivet för att aktivt ta del av forskning och utveckling vid universitetet och SP Trätek, och en kommunal satsning som ger en praktisk förankring. Sammantaget kommer detta ge helt nya möjligheter att föra träbyggnadstekniken framåt, säger Johan Sterte, rektor för Växjö universitet.

– Min och styrelsens målsättning är att CBBT skall vara den ledande aktören vad gäller tillämpad forskning och utveckling inom träbyggområdet, utlovar den nyutnämnda professor Erik Serrano. Inom en femårsperiod räknar vi med att omsätta i storleksordningen 20 miljoner kronor per år i projektvolym. För min egen personliga del ser jag som den största utmaningen att få kunskap inom nya ämnesområden. CBBT:s verksamhet kommer nämligen att bedrivas i kortare projekt inom alltifrån traditionella ingenjörsområden till områden som ekonomi och affärssystem och gestaltning.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar:
Erik Serrano, 070-315 52 63, Per Braconier, informationsdirektör, Södra,
070-534 51 66, Jerker Persson, pressansvarig, Växjö universitet 070-572 26 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera