Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2006

Många småsyskon riskfaktor för hjärntumör

Hur många syskon du har kan påverka risken att utveckla hjärntumör. Störst risk löper den som har många yngre syskon. Det visar en ny studie från Centrum för allmänmedicin (CeFAM) – ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

– Orsaker till hjärntumörer är ett relativt outforskat område, i synnerhet om familjebanden kan påverka risken att drabbas. De få studier som har gjorts har i vissa fall gett motstridiga resultat och urvalen har varit för små. Därför ville vi ha mer kunskap, säger Andrea Altieri, forskare vid CeFAM.

Studien är den hittills största om antalet syskon och deras inbördes födelseordning kan påverka risken att utveckla hjärntumör. Den visar att barn och ungdomar under 15 år, som har tre eller fler yngre syskon löper två till fyra gånger så hög risk att utveckla vissa typer av hjärntumörer, jämfört med barn i samma ålder utan syskon. Däremot framkom inte någon påtagligt ökad risk för personer över 15 år med många syskon. Andrea Altieri vill dock understryka att hjärntumörer och cancer i nervsystemet är ovanliga.

– Omkring 80 svenska barn och 1 200 vuxna drabbas varje år. Utifrån en befolkning på nio miljoner är det inte mycket, säger han.

Forskningen bygger på analyser mellan år 1958-2002 av drygt 13 600 fall av hjärntumörer. Informationen har hämtats från olika register med uppgifter om samtliga svenskar födda 1932 och framåt samt deras föräldrar. Forskarna tog hänsyn till faktorer som ålder, kön, yrkesbakgrund, geografiskt område och om någon i familjen drabbats av cancer. Andrea Alteri är försiktig med att dra några slutsatser om orsaken till att antalet syskon kan påverka risken att utveckla hjärntumör. Det är få fall, men han tror att resultatet kan ge en fingervisning om att miljön spelar en roll:

– En förklaring skulle kunna vara att det är kopplat till infektioner. Barn med många syskon kommer troligen i kontakt med många andra barn utanför familjen och utsätts i högre utsträckning för olika former av infektioner än barn som inte har många syskon, säger han.

För att få fram mer fakta är det enligt Andrea Altieri angeläget att den här sortens registerstudier kompletteras med annan typ av forskning, exempelvis laboratoriestudier där sambanden mellan misstänkta virus och tumörer studeras mer ingående. Forskningsledare för studien är foreign adjunct professor Kari Hemminki vid Karolinska Institutet.

Studien är publicerad i den amerikanska tidskriften Neurology.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Andrea Altieri, CeFAM
Tel: +46 (0)73-57 89 945 eller +46 (0)8-524 88 670
E-post: Andrea.Altieri@ki.se

Daphne Macris, Informationsansvarig, CeFAM
Tel: +46 (0)73-91 45 245
E-post: daphne.macris@sll.se

Centrum för allmänmedicin, CeFAM, är det största utbildnings-, utvecklings- och forskningscentrat inom allmänmedicin i landet och bland de största i Europa. Över 170 forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs inom exempelvis diabetes, hjärt/kärlsjukdomar, cancer och ärftlighet, psykisk ohälsa, fysisk aktivitet, mag-tarmsjukdomar och hälsa och livskvalitet i olika bostadsområden. CeFAM är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera