13 december 2006

Första research trainee-doktorn

Doktoranden Hans Söderberg blir den första av Luleå tekniska universitets så kallade research trainees som disputerar. Söderberg antogs till det första RT-programmet vid LTU och disputerar i ämnet konstruktionsmaterial. Avhandlingen handlar om hårda ytbeläggningar, sådana som gemene man kan stöta på när vi använder borrar, fräs- eller svarvverktyg.

Marknaden för ytbeläggningar är konstant växande och antalet tillämpningsområden bara ökar och innefattar i dag bland annat så vitt skilda områden som hårda och nötningsbeständiga ytor, halvledarmaterial, artificiella implantat och rena kosmetiska tillämpningar – exempelvis snygga och attraktiva ytor. Ett av de senaste exemplen på det sistnämnda – och ett som ligger rätt långt från de vanligaste tillämpningarna – är titannitrid-belagda potatisskalare.

– Nyttan med dem kan man ju alltid diskutera, man måste ju skala en väldig massa potatis innan man nöter ut en vanlig potatisskalare. Men de belagda är definitivt sntggare med sin guldfärgade yta …! säger Hans Söderberg.

– I stället för att tillverka homogena beläggningar har jag i min forskning varvat titannitrid och kiselnitrid om vartannat, vilket leder till en lagrad struktur. De individuella lagertjocklekarna kan kontrolleras med stor noggrannhet och extremt tunna lager kan tillverkas. Den totala ytbeläggningens tjocklek är kring en mikrometer (miljondels meter).

Själva beläggningsprocessen kan väldigt schematiskt liknas vid en sprängning i biljard – en partikel kolliderar med ett material och många partiklar slås ut. Processen upprepas ett stort antal gånger varje sekund, och de utslagna partiklarna kondenserar sedan på den tänkta produkten och bildar på så sätt en växande ytbeläggning.

Luleå tekniska universitets research trainee-program ger studenter möjlighet att samtidigt som de slutför sitt examensarbete få en årslång inblick i hur doktorandstudier bedrivs och vad de innebär, en sorts “inskolning” i forskarvärlden om man så vill.

Hans Söderberg (f. 1978) tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik 2003 och disputerar den 15 december med avhandlingen Growth and characterization of TiN/SiN multilayer thin films.

Bild för fri publicering finns att hämta hem via www.ltu.se/press

Upplysningar: Hans Söderberg, tel. 0920-49 12 34, hans.soderberg@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera