Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2006

EU-projekt om allvarlig sjukdom leds från Uppsala

Systematiska amyloidsjukdomar är allvarliga och svårdiagnostiserade sjukdomar som bland annat kan drabba personer med myelom och kronisk ledgångsinflammation. Hur de uppkommer och bättre kan diagnostiseras ska klarläggas i ett nytt EU-finansierat projekt, som inleds med ett öppet minisymposium vid Rudbecklaboratoriet på torsdag den 14 december.

EU finansierar med cirka 30 miljoner kronor ett stort konsortium av europeiska forskare som är inriktade på att klarlägga hur systemiska amyloidsjukdomar uppkommer och hur de diagnostiseras. Avsikten är också att utveckla nya behandlingsmetoder av dessa oftast livshotande tillstånd. Projektet, som benämnts EURAMY (systemic amyloidoses in Europé) koordineras av professor Per Westermark, institutionen för genetik och patologi vid Uppsala universitet.

De systemiska amyloidoserna är en grupp inlagringssjukdomar, där felveckade proteiner inlagras, ibland i mycket stor mängd, i olika organ i kroppen. Systemisk amyloidos finns i flertal olika former och kan t.ex. drabba i samband med tumörsjukdomen myelom eller individer med långvarig inflammatorisk sjukdom. Också Skellefteå-sjukan är en form av systemisk amyloidos. Beroende på vilka organ som drabbas kan mycket olika symptom uppträda varför sjukdomarna är svårdiagnostiserade.

– Eftersom de dessutom är relativt ovanliga tar det ofta lång tid innan rätt diagnos ställs. Detta är olyckligt eftersom en tidig diagnos är viktig för behandlingen, säger Per Westermark.

Det europeiska forskarlaget består av grupper från Sverige, Tyskland, England, Holland, Frankrike, Italien och Portugal. Här finns expertis med mycket stor spännvidd, från molekyl till patient. Avsikten med konsortiets arbete är inte endast att bedriva forskning utan också att sprida kunskap om sjukdomarna till både läkare och allmänhet.

Projektet pågår i tre år.

Tid och plats: Rudbecklaboratoriet, kl 13.30-16.30

Kontaktinformation
Ytterligare information: Professor Per Westermark, tel. 018-611 38 49 eller via e-post: Per.Westermark@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera