Artikel från Karolinska Institutet
13 december 2006

Engångskameror ger röst åt psykiskt funktionshindrade

Människor med schizofreni eller andra tunga psykiatriska diagnoser känner sig ofta ensamma, utsatta och marginaliserade i samhället, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet. Med hjälp av djupintervjuer och ett antal engångskameror har sjuksköterskan Anette Erdner dokumenterat vardagen för psykiskt funktionshindrade som de själva upplever den.

– Det här är en grupp som lätt tystnar och anpassar sina svar efter vårdpersonal och andra i omgivningen. Jag ville lyfta upp deras egna tankegångar om sin situation. Något som också har saknats i tidigare vetenskapliga studier, säger Anette Erdner.

Avhandlingen består av fyra delstudier, gjorda mellan åren 2000 och 2006. Bakgrunden är den så kallade psykiatrireformen 1995 som syftade till att slussa ut människor med tunga psykiatriska diagnoser till eget boende istället för tidigare institutionsvård. I studien genomfördes djupintervjuer med ett 20-tal patienter med schizofreni eller återkommande psykoser. Samliga deltagare hade vid genomförande stadig kontakt med socialtjänsten och psykiatrin och ingick i Stockholms stads aktivitetsprogram för personer med psykiska funktionshinder.

– Det framkom att de här personerna har många kontakter med olika yrkeskategorier inom vården, som var och en utgår från sitt eget personalperspektiv. Men de har nästan inga vänner och ofta dålig kontakt med anhöriga också. Många psykiskt funktionshindrade känner sig ensamma, utsatta och marginaliserade, säger Anette Erdner.

Ett nytt grepp som hon använde i arbetet med avhandlingen var att ge några av intervjupersonerna engångskameror, så att de själva kunde välja ut och fotografera viktiga föremål, miljöer och personer i sin vardag. På det sättet fick de lättare att ta ledningen över samtalet istället för att styras av utfrågaren. Anette Erdner tycker att metoden kan användas av vårdpersonal som arbetar dagligen med psykiskt funktionshindrade:

– Det handlar om att lära sig att lyssna. Det blir väldigt lätt så att personal av ren vänlighet talar om hur saker ska gå till, men det bemötandet gör att de här människorna blir ännu mer passiviserade.

Anette Erdner är legitimerad sjuksköterska, specialiserad inom psykiatriområdet. Hon undervisar även på sjuksköterskeutbildningen vid Ersta Sköndal Högskola. Man uppskattar det idag finns över 43 000 personer som kan räknas till gruppen psykiskt funktionshindrade.

Avhandling: “Berättelser om ensamhetens vardag hos människor med psykiska funktionshinder”, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
ISBN: 91-7357-023-0

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med dr Anette Erdner
Tel: 08-555 050 27 eller 073 955 33 74
E-post: anette.erdner@comhem.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera