Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2006

44 miljoner till forskning om marin påväxt

Göteborgs universitet genomför tillsammans med Chalmers tekniska högskola ett forskningsprogram för att lösa problemen med marin påväxt på båt- och fartygsskrov. Projektet New Marine Paint har nu fått ett anslag på 44 miljoner kronor från Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

New Marine Paint startade för fyra år sedan och har som mål att utveckla effektiva och miljövänliga färger som håller påväxt borta från fartygsskrov. Marin påväxt, eller fouling som det även kallas, är ett stort problem såväl för miljön som för båtägare. På ett obehandlat fartygsskrov fastnar det snabbt alger och olika djurarter som till exempel havstulpaner, musslor och sjöpungar. Påväxten ökar dramatiskt friktionen, och ett obehandlat skrov kan efter ett halvår till sjöss ge så mycket som 40 procents ökning av bränsleförbrukningen. En kostsam bränsleökning som ger ökade utsläpp av föroreningar till atmosfären. Ur miljösynpunkt är det också viktigt att de färger som ska hålla påväxten borta inte bidrar till ytterligare föroreningar i havet.

Forskningsprogrammet New Marine Paint är ett tvärvetenskapligt program med forskare från ämnesområdena biologi och kemi, som byggt upp en stor kunskapsbas kring marin påväxt och hur den kan kontrolleras. Inom programmet har man bland annat utvecklat en substans som när den tillsätts i mycket små mängder i en färg, kan hålla en yta helt fri från havstulpaner. Arbetet går nu vidare för att utveckla ett färgsystem för substansen samt för att utveckla medel mot all typ av påväxt på skrov.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Programchef Björn Dahlbäck, Göteborgs universitet, tel: 031-773 3740
Magnus Nydén, Chalmers, tel: 031-772 2973
Anna-Karin Engvall, Kommunikationsansvarig på Mistra, tel: 08-791 1027

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera