Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2006

Oljeförorenat slam kan behandlas miljöriktigt och kostnadseffektivt

Under 1960-talet kom devisen “Hålla Sverige Rent” och ofta användes bland ungdomar skämtsamt tillägget “Släng skiten i Norge”. Så har det nästan varit för Shells raffinaderi i Göteborg som under många år har kört oljeförorenat slam från sitt reningsverk för förbränning i Norge. Det har inte funnits någon kostnadseffektiv metod för hantering av detta avfall i Sverige.

Oljeförorenat slam generat på oljeraffinaderier eller inom andra industrisektorer och oljehaltiga sediment borttagna från vattenområden under saneringsarbete ger specifika miljöproblem som måste lösas.

Detta miljöproblem har Mait Kriipsalu vid Högskolan i Kalmar studerat de senaste åren. Projektet har genomförts som ett “sandwichprojekt” med Estonien Agricultural University där ett saneringsarbete har genomförts vid en deponi i Estland innehållande stora mängder av oljeförorenat vatten och sediment. I Sverige har försöken genomförts vid Renovas återvinningsanläggning i Stenungsund. Huvudsyftet med avhandlingen har varit att bidra till utvecklandet av miljöriktiga och kostnadseffektiva metoder för biologisk behandling av oljeförorenat slam och sediment. Två typer av material har behandlats 1) oljeförorenat slam från flockning-flotationssteget (FFU) vid avloppsreningsanläggning vid ett svenskt raffinaderi och 2) oljehaltigt sediment från lakvattendamm med oljerikt vatten från en deponi.

Fredagen den 8 december försvarade Mait Kriipsalu sin avhandling “Biological Treatment of Oily Sludge and Sediments”vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg med professor Greg Morrison som examinator. Opponent vid disputationen var professor Rune Bakke, Telemark University College, Faculty of Technology, Norway. Som handledare för Mait har docent Marcia Marques och professor William Hogland, båda vid Högskolan i Kalmar, fungerat.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin har finansierat 21 doktorandprojekt med inriktning vid olika universitet och högskolor mot lösande av olika forskningsproblem i de tidigare sovjetstaterna och Mait Kriipsalu var den 15:e i raden som lagt fram avhandlingar. Andra finansiärer till Mait Kriipsalus forskning har varit Shell, Renova i Göteborg och KK-stiftelsen.

Möjlighet att möta den nyblivne doktorn Mait Kriipsalu och hans handledare vid Högskolan i Kalmar finns på onsdag den 13 december så berättar de vidare om projektet och behovet om mer forskning kring förorenad mark i Sverige och övriga Europa.
Tidpunkt: 13 december 2006, kl 11.00
Plats: konf. rum 425, vån 4, Teknikum, Norravägen 47, Kalmar.

Kontaktinformation
Professor William Hogland
mobil: 070-5858352
e-post: william.hogland@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera