Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2006

Lovande resultat med benliknande yta på titanskruv

Ett mycket tunt lager av en benliknande substans på titanskruven kan i framtiden kanske ge snabbare läkning av implantat hos tandlösa patienter. Celler som odlades på skruven producerade mer proteiner som stimulerar bentillväxt. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Varje år får omkring två miljoner människor i världen käkbensförankrade tandimplantat. Vanliga tandimplantat måste först läka uppemot sex månader innan tandprotesen kan sättas in.
– Det skulle betyda mycket för patienterna om vi kunde hitta nya sätt att få läkningsprocessen att gå snabbare. Det finns visserligen exempel på implantat som kan belastas med artificiella tänder omedelbart men de fungerar olika bra och är omdiskuterade, säger tandläkaren Anna Göransson.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har i nära samarbete med kollegor vid Chalmers utvecklat en ny teknik som gör det möjligt att skapa ett extremt tunt lager av en benliknande substans som kallas hydroxyapatit. Avhandlingen visar att denna titanskruv ger ett lovande svar från odlade celler.
– Jämfört med tre andra typer av titanskruvar som också anses vara bioaktiva var dessa skruvar signifikant bättre i våra cellodlingar. Cellerna producerade mer proteiner som är gynnsamma för benbildning. Men även om det ser väldigt positivt ut är det för tidigt att säga att detta verkligen är framtidens titanimplantat, säger Anna Göransson.

De andra titanskruvarna som testades var bland annat kemiskt modifierade med natriumhydroxid, magnesium och fluor.

Tidigare försök med ämnet hydroxyapatit på titanskruvar har gett goda resultat på kort sikt men i ett längre perspektiv har resultaten varit nedslående.
– De tidigare bakslagen beror mycket på att lagret av hydroxyapatit har varit för tjockt. Efter en tid har lagret spruckit, brutits ner och gett upphov till inflammation, säger Anna Göransson.

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi, avdelningen för oral protetik och odontologisk materialvetenskap
Avhandlingens titel: On Possibly bioactive CP Titanium Implant Surfaces

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Anna Göransson, leg. tandläkare, telefon: 031-773 29 62, 070-317 12 13, e-post: anna.goransson@biomaterials.gu.se

Handledare:
Professor Ann Wennerberg, telefon: 070- 876 51 06, e-post: ann.wennerberg@biomaterials.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera