Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2006

Förbättrad folkhälsa mål för konferens i Uppsala

På torsdag, den 14 december, diskuteras aktuell kunskap om kost och hälsa vid en stor konferens i Uppsala. Syftet är att enas om ett antal viktiga mål för att få till stånd de livsstilsförändringar som behövs för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.

– Vi ser idag en alarmerande ökning av fetma och diabetes i en rad länder, inklusive Sverige. Den enda möjligheten att hejda denna utveckling är att ändra befolkningens livsmönster och det är fullt genomförbart inom nuvarande ekonomiska ramar utan att göra avkall på kulinariska krav, säger Bengt Vessby, professor i klinisk näringslära vid Uppsala universitet och en av arrangörerna.

Hjärt- och kärlsjukdomar och cancer är mycket viktiga orsaker till sjukdom och för tidig död i de flesta länder i världen idag. Den helt dominerande orsaken är vårt val av livsstil. Det innebär också att sjukdomsmönstret snabbt kan ändras – även till det bättre – förutsatt att vi ändrar våra vanor. WHO har uppskattat att 80 procent av all hjärtkärlsjukdom, 90 procent av all diabetes typ 2, och 30 procent av all cancer skulle kunna förebyggas av bättre matvanor, ökad fysisk aktivitet och rökstopp.

De nordiska näringsrekommendationerna baseras på idag bästa tillgängliga kunskap och beskriver hur den skandinaviska kosten i genomsnitt borde vara sammansatt. Dessa rekommendationer är avsedda som hjälpmedel för planering av kosten för större grupper av människor. En ofta framförd åsikt i media är att rekommendationerna hela tiden ändras, och att det finns betydande oenighet mellan experter om rådens utformning. Flera “modekoster” har lanserats senare år, där var och en gör anspråk på att vara det nyttigaste alternativet – ofta i polemik med rådande kostråd.

– I allmänhet är det ändå så att den dokumentation vi har stöder dagens rekommendationer, och evidensen har stärkts successivt under senare år. Men rekommendationerna måste omvandlas till praktiska råd om val av mat och kostmönster, om man vill hjälpa konsumenterna att äta bättre, säger Bengt Vessby.

Under konferensen sammanfattar en rad experter från olika länder faktaunderlaget för våra näringsrekommendationer och diskuterar hur dessa kan omvandlas till praktiska kostråd. Målsättningen är att försöka enas om ett begränsat antal praktiska mål, som sammanfattar de viktigaste råden om förändringar av våra matvanor, Man ska också diskutera hur dessa kan föras ut till allmänheten på ett begripligt och effektivt sätt. Ett enhetligt, samstämmigt budskap från såväl myndigheter, vårdpersonal, politiker och vid olika typer av undervisning är en nödvändig förutsättning för att budskapet skall vara trovärdigt och för att förändringar skall uppnås, menar Tommy Cederholm, ny professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet.

– Om kosten förändras i enlighet med råden, och om den fysiska aktiviteten ökar, är möjligheterna till gynnsamma förändringar av sjukdomsförekomsten mycket stora.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Bengt Vessby, tel: 018-611 79 79, e-post: Bengt.Vessby@pubcare.uu.se, eller Tommy Cederholm, tel: 018-611 79 70, 070-273 31 92, e-post: tommy.cederholm@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera