Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2006

Afrikas väg in i kunskapssamhället

“Hur kan vi underlätta Afrikas väg in i kunskapssamhället?” är temat för den Afrikavecka som KTH arrangerar 11-15 december. Ett hundratal deltagare från länderna söder om Sahara samlas i Stockholm för att diskutera hur universitetsdatanät och erfarenheterna från dessa kan bidra till IT-användning i det övriga samhället, så som skedde i Europa på 1990-talet.

– Bristen på datanät är en av de orsaker som gör att Afrika halkar efter. Det som nu är positivt är att det inom ramen för åtskilliga infrastrukturprojekt rullas ut mängder av fiber i Afrika, säger Björn Pehrson, professor i telekommunikationssystem vid KTH.

Han betonar att de afrikanska länderna har ett mycket stort behov av teknisk utbildning och på alla nivåer och att det är viktigt att även Afrika ges plats vid sidan av uppmärksammade projekt i Kina och Pakistan. En del i det arbetet från KTHs sida är värdskapet för veckans många arrangemang.

EU, Kina och USA investerar nu stora summor på utvecklingen av infrastrukturen i på den afrikanska kontinenten.
– Det här är en dynamisk utveckling som gör att Afrika erbjuder tillfällen till forskning och industrisamverkan utöver det vanliga, konstaterar Björn Pehrson, som är en av de drivande krafterna bakom Afrikaveckan.

Afrikaveckan är ett avstamp för samtal om hur KTH successivt ska stärka sin närvaro i Afrika. Det menar Ramon Wyss, vicerektor med ansvar för KTHs internationalisering.

– Det pågår redan flera intressanta och framgångsrika projekt, som drivs gemensamt av forskare och studenter vid KTH och vid olika afrikanska högskolor. Sveriges tidiga och uthålliga engagemang i utvecklingssamarbete och bistånd till många afrikanska länder är också en god plattform att bygga på, säger han.

Plats: Forumhuset på Campus IT-Universitetet, Isafjordsgatan 39 i Kista.


Program

Måndag: Diskussioner om hur KTH bäst kan stödja en kapacitetsuppbyggnad i Afrika, bland annat genom att förstärka den problemorienterade utbildning inom kommunikationsområdet som successivt har byggts ut med stöd från Sida.

Tisdag: Americo Muchanga från Mozambique och Antoine Bagula från Kongo (DRC) disputerar i Forum Aulan. Avhandlingarna finns att ladda ner från www.tslab.ssvl.kth.se/research.themes.

Onsdag – Torsdag: Den 4e internationella workshopen, Open Access 2006, www.wideopenaccess.net., äger rum under dessa två dagar. Fokus är afrikanska universitetsdatanät och deras förväntade effekter på det afrikanska samhället.
Sessionerna är öppna för allmänheten så långt platserna räcker.

Fredag: Finansiärer av internationellt utvecklingssamarbete har bjudits in av SIDA och det Kanadeniska International Development Research Center (IDRC) för att diskutera ekonomiskt stöd till det det afrikanska ryggradsnätet Ubuntunet, www.ubuntunet.net

Kontaktinformation
Kontakt: Ramon Wyss, 08-5537 8210, wyss@kth.se; Björn Pehrson, 070-625 6140, bjorn@it.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera