Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2006

Teologin och religionsvetenskapen betingar och berikar varandra

Teologerna vid det moderna universitetet har under 1900-talet tvingats till kritisk självreflektion. En ny avhandling i religionsvetenskap visar hur den rådande kultursituationen ledde till diskussioner om ämnets vetenskaplighet och samhällsanknytning.

Thomas Girmalm visar i sin doktorsavhandling hur en polarisering mellan teologi och religionsvetenskap växer fram under 1900-talet inom svensk akademisk teologi.
Med utgångspunkt i ett historiskt material studerar han teologins självbild inom svenska universitet, och särskilt hur man har sett på teologins förutsättningar, dess samhällsanknytning och vidare relevans och hur teologerna har hanterat frågor om teologins vetenskaplighet och gudstrons trovärdighet.

Mer än lärare och forskare inom andra vetenskapsområden har företrädare för teologi tvingats att reflektera självkritiskt över sitt ämne utifrån den rådande kultursituationen. Detta ledde till en tydlig betoning på metodfrågor och en diskussion om ämnets vetenskaplighet, både bland teologerna själva och bland yttre kritiker.

Den syn på vetenskaplighet som kännetecknat stora delar av 1900-talets svenska teologi, liksom synen på villkoren för tolkning och förståelse, har under de senare decennierna genomgått stora förändringar. I avhandlingen diskuteras därför också teologins nutida förutsättningar, samhällsposition och samhällsrelevans där teologins och religionsvetenskapen inte betonas som motsatser utan som viktiga inriktningar på religionsforskningen som ömsesidigt betingar och berikar varandra.

Torsdagen den 7 december försvarar Thomas Girmalm, institutionen för religionsvetenskap, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Teologi och det moderna universitetet: Perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal. Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal F, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är teol. dr. Roland Spjuth, Örebro teologiska högskola.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna
Thomas Girmalm, institutionen för religionsvetenskap,
tel 090-786 78 21 eller e-post thomas.girmalm@religion.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera