Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2006

Pågående evolution mellan två fågelarter avslöjad

Unga hannar av halsbandsflugsnappare har det inte lätt. För slippa slåss med vuxna hannar kan de dölja att de är sexuellt mogna, genom att behålla en “barnslig” fjäderdräkt. Problemet är dock att de då liknar en annan art och därmed lockar “fel” honor, vilket kan leda till att ungarna blir infertila. Det visar Chris Wiley i sin avhandling i evolutionsbiologi. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 15 december.

Det finns miljontals arter på jorden. Hur denna enorma biologiska mångfald uppstått och bibehålls har varit ett av ämnena för Chris Wileys avhandling vid avdelningen för zooekologi, Uppsala universitet. För att en art ska delas upp i två nya handlar det hos djur mycket om att individer som tillhör arter som håller på att separera från varandra undviker att para sig över artgränserna. Om de inte gör det kommer utbytet av arvsmassa snabbt att leda till att arter slås ihop till en gemensam art igen.

För att studera vad som gynnar och missgynnar artbildning har Chris Wiley använt två närbesläktade fågelarter som modellsystem. Ett av studiens delprojekt avslöjar ett delikat dilemma som unga halsbandsflugsnappare ställs inför. Hanarna slåss intensivt om lämpliga häckningsplatser och för att undvika att bli indragna i alltför allvarliga konflikter så döljer unga hanar delvis det faktum att de är sexuellt mogna. När de som ettåringar ska häckar för första gången har de inte till fullo utvecklat en vuxen fjäderdräkt. Det här lite smygande sättet att få tillgång till honor gör att de slipper trubbel med äldre hanar.

Men att inte fullt utveckla en vuxen fjäderdräkt ställer till med andra problem när svartvita flugsnappare finns i närheten. Unga halsbandflugnappare med “barnslig” fjäderdräkt liknar nämligen hanar av den andra arten och det gör dem också attraktiva för honorna av den andra arten. Att attrahera honor av fel art är dåligt för de unga hannarna eftersom hybridavkomman har nedsatt fertilitet (honhybrider är helt sterila).

De unga halsbandflugsnapparna ställs därmed inför ett svårt evolutionärt dilemma; de kan utveckla vuxen fjäderdräkt direkt och slippa hybridisering men därmed utsätter de sig för aggression från äldre hanar – eller så kan de utveckla en mer “ungdomlig” fjäderkaraktär och slippa strider med äldre hanar men riskerar istället att attrahera honor av fel art.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Chris Wiley, tel: 018-471 26 34, 073-564 32 54, e-post: Chris.Wiley@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera