Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2006

Företagens sociala ansvar – från kritik till managementidé

Idag talar företag gärna om sitt sociala ansvar, eller CSR. Karolina Windell har studerat hur och varför idén om företagens sociala ansvar utvecklats sedan mitten på 90-talet. Hon visar bland annat att avsaknaden av en gemensam definition varit en förutsättning. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 15 december.

Under det senaste decenniet har diskussionen om företagens sociala ansvar – under den engelska översättningen Corporate Social Responsibility (CSR) – blivit ett viktigt inslag i samhällsdebatten i Sverige såväl som i övriga delar av Europa. Det började som en kritik mot företags agerande i tredje världen i samband med den ökade globaliseringen, men i takt med att CSR fick allt större fotfäste i näringslivet utvecklades det till en ny managementidé. Socialt ansvar ansågs bidra till företagets lönsamhet, snarare än att vara ett hinder för företagens affärsverksamhet.

Idag kommunicerar företag i allt större utsträckning sitt sociala ansvarstagande via årsredovisningar, på hemsidor och i uppförandekoder. Antalet artiklar om CSR i affärspressen har ökat lavinartat och en ny industri av konsulter inom området har vuxit fram. Men trots en ökad acceptans för frågor om socialt ansvar inom näringslivet har CSR inte helt och hållet mottagits med öppna armar. Inledningsvis kritiserades CSR för att vara en alltför vag idé som motverkade företagens lönsamhetskrav.

I sin avhandling undersöker Karolina Windell hur och varför CSR har utvecklats till en vida spridd och uppmärksammad idé sedan mitten av 1990-talet. Hon visar att just avsaknaden av en gemensam definition av CSR var en förutsättning för dess popularisering.

– Vagheten öppnade för individuella tolkningar och gjorde det möjligt för aktörer med olika intressen att integrera CSR i den egna verksamheten. CSR kom att presenteras som lösningen på varierande problem, säger Karolina Windell.

De skiftande tolkningarna ledde till en polariserad debatt mellan förespråkare och motståndare. En debatt som i sin tur genererade ökad uppmärksamhet för frågor om företagens sociala ansvar. En central förklaring till det stora genomslag CSR kom att få är den mångfald av aktörer som riktade sitt intresse mot socialt ansvarstagande. Statliga organisationer, gräsrotsorganisationer och investerare har ställt krav på att företagen vid sidan av det ekonomiska ansvaret även ska ta ett socialt ansvar i sin affärsverksamhet. Konsulter, forskare och affärspress är andra grupper som mobiliserat CSR. Och inte minst företagen själva har varit aktiva i att sätta CSR på näringslivets dagordning. Snarare än att svara upp mot omgivande krav och kritik har de format och drivit populariseringen av CSR.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Karolina Windell, 018-471 13 66, 070-623 71 85, e-post Karolina.Windell@fek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera